Quiz

Quiz: Tuberkulose

Før krigen var tuberkulose et større problem i Norge, nå er det utviklingsland som sliter. Tuberkulose-bakterier som tåler antibiotika, og økt reisevirksomhet til land med høy forekomst av sykdommen, gjør at vi risikerer at den igjen blir et problem i vår del av verden.

Laster quiz