Quiz

Quiz: Tuberkulose

Før krigen var tuberkulose et problem i Norge, nå er det særlig utviklingsland som sliter. Tuberkulose-bakterier som tåler antibiotika og økt reisevirksomhet til områder med høy forekomst av sykdommen gjør at vi risikerer en oppblomstring.

Laster quiz;