Quiz

Quiz: Ulykker og katastrofer

I en medisinsk katastrofe strekker ikke behandlingsapparatet til, og det er flere som trenger hjelp enn det er ressurser til å hjelpe på en god måte. Av den grunn kan vi alle være en ressurs ved katastrofer - å gjøre noe er bedre enn å gjøre ingenting!

Laster quiz;