Quiz

Quiz: Vitamin B12 mangel

Et variert, sunt kosthold, vil normalt tilføre de vitaminene vi trenger. Slik er det ikke alltid med vitamin B12. Enkelte grupper, blant annet eldre, står i ekstra fare for å utvikle en mangel.

Laster quiz