Rettigheter og helsetjeneste

NHI anbefaler

Rettigheter og helsetjeneste

- Menn får bedre behandling enn kvinner

- Kvinner er for lite flinke til å si ifra, og de blir møtt annerledes enn menn, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening til NHI.no.
Rettigheter og helsetjeneste

- Hverdagen minner oss om hvor sårbart og verdifullt livet er

For Laila Beathe Larsen er jobben som sykepleier drømmejobben. Men turnusarbeide kan være slitsomt, og det er ikke alltid like lett å legge igjen tanker og følelser rundt de triste skjebnene hun møter på jobb.

Symptomer

Opplever du smerter og lurer på hva det kan skyldes? Prøv symptomsjekkeren og se om du bør oppsøke lege.

Gå til symptomsjekkeren 

Sykdommer

Her kan du søke i vårt oppslagsverk som inneholder 2187 sykdommer.

Gå til alle sykdommer 
Rettigheter og helsetjeneste

Førerkort og hjertekarsykdommer

Dersom svikt i hjertekarsystemet kan føre til at du plutselig mister bevissheten, er helsekravene til førerkort ikke oppfylt.
Rettigheter og helsetjeneste

Kurs i legemiddelhåndtering

Redaksjonen bak NEL produserer kurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere, vernepleiere og fagarbeidere. Kursene simulerer hverdagssituasjoner, problemer oppstår og må løses. Det er en aktiv læringsprosess.
Rettigheter og helsetjeneste

Å leve med ansvar for andres liv

Å være lege er i følge Anders Grimsmo både meningsfullt og utfordrende. Men han påpeker at det er viktig å lære seg å leve med ansvaret, legge jobben igjen på kontoret, og takle vissheten om at man sjelden kan helbrede mennesker.
Rettigheter og helsetjeneste

Når forskningen tar feil

Når forskningen tar feil: Til tross for strenge krav til bevisførselen for at nye behandlinger er effektive og sikre, kan også forskning være beheftet med feil og den har ikke alltid gyldighet for den enkelte pasient.
Rettigheter og helsetjeneste

Hvordan stiller leger diagnoser?

En av legens viktigste oppgaver er å stille diagnoser. Ut fra de symptomer og tegn du presenterer, eventuelt med tillegg av prøver og undersøkelser, skal legen lete etter mønster som passer med en bestemt sykdom.
Rettigheter og helsetjeneste

Informasjon gir styrke

Kunnskap om egen sykdom er viktig for å få best mulig utbytte av behandlingen.