Rettigheter og helsetjeneste

NHI anbefaler

Rettigheter og helsetjeneste

Legetime på nett eller via video

En e-konsultasjon er en legetime som gjennomføres ved hjelp av elektronisk kommunikasjon mellom deg og legen. Kommunikasjonen kan foregå skriftlig eller via videooverføring.
Rettigheter og helsetjeneste

Medisiner virker ulikt på kvinner og menn

En rekke medisiner har ulike effekter hos kvinner og menn - ulikheter som spiller inn på både virkning, bivirkninger og dosering.
Rettigheter og helsetjeneste

Når forskningen tar feil

Når forskningen tar feil: Til tross for strenge krav til bevisførselen for at nye behandlinger er effektive og sikre, kan også forskning være beheftet med feil, og den har ikke alltid gyldighet for den enkelte pasient.

Symptomer

Opplever du smerter og lurer på hva det kan skyldes? Prøv symptomsjekkeren og se om du bør oppsøke lege.

Gå til symptomsjekkeren 

Sykdommer

Her kan du søke i vårt oppslagsverk som inneholder 2187 sykdommer.

Gå til alle sykdommer 

Nyheter

Rettigheter og helsetjeneste

Å gå til samme lege hver gang øker overlevelsen

En studie publisert i tidsskriftet BMJ Open viser at det å holde seg til en og samme lege hver gang du trenger legehjelp, reduserer risiko for tidlig død.
Rettigheter og helsetjeneste

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Randomiserte kontollerte studier er den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker.
Rettigheter og helsetjeneste

Prøver og tester er ikke perfekte

Vi hører stadig om feil som begås av leger. Spesielt gjelder det diagnoser som overses, og diagnoser som feilaktig blir satt på friske personer. Hvorfor skjer det? Er legene uoppmerksomme og likegyldige? Eller finnes en annen forklaring?
Rettigheter og helsetjeneste

Når forskningen tar feil

Når forskningen tar feil: Til tross for strenge krav til bevisførselen for at nye behandlinger er effektive og sikre, kan også forskning være beheftet med feil, og den har ikke alltid gyldighet for den enkelte pasient.
Rettigheter og helsetjeneste

Hva er en metaanalyse?

Metaanalyser er en metode som slår sammen resultatene fra mange like studier slik at det er mulig å konkludere med høyere grad av sikkerhet om hvor god behandlingen er.
Rettigheter og helsetjeneste

Like studier med ulikt utfall

For en tid tilbake ble det publisert to vitenskapelige studier som begge sammenlignet effekten av hjertekompresjonsapparat mot effekten av manuelle kompresjoner. Det mest oppsiktsvekkende med studiene er at de kom frem til motsatte konklusjoner.