Nyhetsartikkel

Å gå til samme lege hver gang øker overlevelsen

En studie publisert i tidsskriftet BMJ Open viser at det å holde seg til en og samme lege hver gang du trenger legehjelp, reduserer risiko for tidlig død.

Temaside om Korona

Studien er publisert i BMJ Open, og er en systematisk gjennomgangen av tidligere forskning.

Målet var å undersøke om det er en sammenheng mellom det å oppsøke samme lege hver gang man trenger medisinsk hjelp og dødelighet.

Les studien i BMJ Open her 

Betydelig redusert risiko

Forskerne inkluderte studier som var publisert mellom 1996 og 2017. Tilsammen fant forskerne 22 studier som holdt god nok standard til at de ble inkludert i gjennomgangen.

82 prosent av studiene som ble gjennomgått viser at det er betydelig redusert risiko for tidlig død blant de som oppsøker samme lege når de trenger hjelp.

Forskerne skriver at dette er den første systematiske gjennomgangen som blir gjort om dette temaet.

Mellommenneskelig kontakt

Det er bare observasjonsstudier som er inkludert i gjennomgangen, og man kan ikke fastslå årsaken til risikoreduksjonen. Men forskerne konkluderer med at det ser ut til at pasienter har nytte av kontinuiteten som ligger i det å gå til samme lege - både allmennlege og spesialist.

De skriver at til tross for betydelige suksessive tekniske fremskritt i medisinen, forblir mellommenneskelige faktorer viktige.

 

Kilder

Referanser

  1. Gray DJP, Sidaway-Lee K, White E, et al.. Continuity of care with doctors—a matter of life and death? A systematic review of continuity of care and mortality . BMJ Open 2018. bmjopen.bmj.com
  2. NHS.uk, Seeing same doctor every time 'reduces risk of death' www.nhs.uk