Informasjon

Å leve med ansvar for andres liv

Temaside om Korona

Utfordrende og spennende

Utfordringene han møter i jobben, ser han på som en del av det positive med yrket.

- Når du opplever et yrke som så givende, får utfordringene et veldig positivt fortegn. Det vanskelige er det som er morsomt, og du føler at du gjør en nyttig jobb. Når folk kommer og ber om hjelp, er det både en utfordring og et veldig pluss. Men pasientene blir både eldre og sykere, og veldig mye av jobben går ut på å lindre, å gjøre skader og sykdommer så små som mulig. Du må klare å se det positive i det, selv om livet går i nedoverbakke. Det er veldig tungt for endel leger at de ikke kan helbrede, bare lindre. For dem som har det slik, blir det en veldig slitsom jobb, sier Grimsmo.

Som om ikke medisinen er et stort nok fagfelt i utgangspunktet, er den medisinske forskningen og utviklingen et stadig snurrende hjul, og det som var riktig i går, trenger ikke lenger å være rett i dag. Hvordan klarer legene å holde oversikten over et så stort fagfelt?

- Mye vedlikeholdes av arbeidet selv. Det andre blir veldig oppdatert når du sender en pasient til sykehuset. Når pasienten kommer tilbake, lærer du mye av å lese pasientjournalen (epikrisen). Å følge pasienten i helsevesenet er en viktig kilde til læring og oppdatering. Ellers leser leger mye fagblad og bøker, elektroniske oppslagsverk eller de bruker internett. Ikke i daglig praksis, men når de kommer hjem fra jobben. Å holde seg ajour er også noe av det som er spennende med yrket, sier Grimsmo.

Forrige side Neste side