Informasjon

Å leve med ansvar for andres liv

Temaside om Korona

Viktig med åpenhet mellom lege og pasient

Kravene en lege møter i hverdagen er mange. Etter at vi fikk fastlegeordning, mener Grimsmo at kravet om tilgjengelighet har blitt enda mer fremtredende enn før. For kommunen er det viktig at folk får komme til legen når de trenger det.

- Det gjelder også på telefon. Dette er et av de kravene leger ikke har forstått helt. De skjuler seg bak en lang telefonkø og personene som jobber i skranken. Folk trives ikke med at de ikke får snakket med legen på telefon. Et annet krav som stilles til leger, er at vi må tilrettelegge slik at folk får det de har behov for. Der kan vi av og til komme i en dobbeltrolle. Vi skal både ta vare på pasienter og forvalte samfunnets ressurser. Det er en utfordring å balansere dette på en god måte, slik at pasienten opplever det vi gjør som fornuftig. Å få en pasient som vil på sykehuset, til å forstå at det i dette tilfellet kanskje er mer fornuftig å la være, sier Grimsmo.

For at vi som pasienter skal få mest mulig ut av timen hos legen, mener Grimsmo at pasientene for all del må gå rett på sak. - Det er viktig med åpenhet begge veier. Men det er vår utfordring som leger å sørge for at pasienten får tillit nok til å gjøre det, sier Grimsmo.

At pasienter som kommer til ham har hentet inn mye informasjon på egenhånd, ser han på som helt uproblematisk.

- Som regel går jeg da igjennom denne informasjonen sammen med dem. Jeg opplever ofte at pasienter, spesielt de med kroniske sykdommer, får sin egen kompetanse på sykdommen. Dette synes jeg er positivt. De fleste pasienter er like skeptiske som vi leger er, de vil ha flere kilder og de vil ha gode kilder når de henter inn informasjon. Det tror jeg er lurt av pasientene. Jeg opplever også at pasienter har veldig stor tro på likemenn. Folk setter veldig pris på å få snakke med noen som har opplevd det samme som dem. Jeg har ofte hatt lyst til å formidle en likemann, så der føles taushetsplikten noen ganger som en barriere. Men slik kontakt får man opprette gjennom pasientorganisasjoner, sier Grimsmo.

Forrige side Neste side