Informasjon

Å leve med ansvar for andres liv

Temaside om Korona

Å gjøre feil har forandret livet

Stort sett opplever Grimsmo at han har en innebygget mekanisme som gjør at han ikke tar med seg pasientenes problemer hjem fra jobb. Men det hender at han blir følelsesmessig engasjert, også utenom arbeidstiden. Ikke minst gjelder det saker der barn på alder med hans egne barn har vært involvert. - Det er lettere å få følelser når du kan se deg selv i rollen som pasient. Når jeg sier at jeg som regel ikke tar med meg jobben hjem, høres det kanskje ut som om jeg ikke har følelser. Slik er det ikke. Men hvis du ikke klarer å legge igjen pasientinvolveringen på kontoret, vil det bli veldig lange arbeidsdager, sier Grimsmo.

I likhet med de fleste andre, har også Grimsmo gjort feil på jobben. For en lege er dette langt mer dramatisk enn for de fleste andre.

- Jeg har gjort feil. Ikke bare en gang. Det er alt fra tabber der skader har skjedd, til hendelser der du ikke har gjort ditt aller beste. To til tre ganger i livet har jeg gjort så alvorlige feil at det har gått utover helsen til pasienten. En gang forbyttet jeg et medikament med et annet. Det tok nesten livet av pasienten. I et par andre tilfeller har jeg i ettertid sett at jeg ikke har gjort en god nok jobb, og slik påført pasienten forsinkelser i videre behandling. Noe som har ført til at pasienten har fått mer lidelse enn hun strengt tatt kunne fått, sier Grimsmo.

Disse opplevelsene har ikke vært enkle å gå gjennom. - Jeg bruker å si at de forandrer livet. Du fortsetter som før, men har blitt en litt anderledes person etter å ha opplevd så sterke ting. Men du lærer å leve med det, sier han.

Forrige side Neste side