Informasjon

Å leve med ansvar for andres liv

Temaside om Korona

Teknologien gir endringer

Deler av forholdet mellom lege og pasient tror han aldri vil forandre seg. For noe av legeyrket er det samme i dag, som det var på Sokrates tid.

- Det som endrer på noe av dette, er teknologien. Dette gir en veldig drivkraft til spesialisering. Behovet for allmennleger er ikke mindre, men allmennlegen blir ikke verdsatt på samme måte som før. Et av de fagområdene der det er få spesialister og nesten umulig å rekruttere folk, er innen geriatrien (eldreomsorgen). Hvor lenge denne spesialiseringen kan forsette, vet jeg ikke. Jeg vet heller ikke hvor oppdelt helsetilbudet kan bli, men sannsynligvis vil det skje noe på sikt. Spesialistene sier selv at de får dårligere resultater fordi pasientene også har andre sykdommer. Det hjelper ikke pasienten å få god medisin mot leddgikt, hvis hjertet hans er så dårlig at han ikke klarer å gå. Da spiller det ingen rolle hva revmatologen gjør, og du får et veldig oppdelt helsetilbud som ikke gir godt resultat til noen, mener Grimsmo.

Han påpeker også at tilliten fra pasientene daler når de må fortelle samme historie til fem-seks forskjellige leger.

- Eller når kirurger bruker så mye tid på å kommunisere, og det er så mange involverte i prosessen at de nesten ikke rekker å operere lenger. Da blir det ikke mer tid til pasienten, sier Grimsmo.

Personlig er han mest opptatt av å forbedre kommunikasjonen i fremtiden, det er også det som er sentralt i hans arbeid med NSEP.

- Jeg håper at en elektronisk pasientjournal, og nye måter å kommunisere på, kan lappe litt på den oppstykkede helsetjenesten. Jeg er litt idealistisk også, men jeg har tro på dette, sier Grimsmo.

Forrige side Neste side