Nyhetsartikkel

Å være sykehusdirektør

Hvordan er det å være sykehusdirektør? Vi har intervjuet administrende direktør ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Gunnar Bovim.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette intervjuet ble opprinnelig publisert i oktober 2008. Bovim er ikke lenger administrerende direktør ved St.Olavs Hospital - siden mai 2009 har han vært direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Når NHI.no møter sykehusdirektøren, kommer han rett fra et møte og er på vei til et annet. - Jeg må kjøre herfra om nøyaktig 30 minutter, sier han og kaster et raskt blikk på armbåndsuret.

Et privilegium

I mars 2006 gikk hans forgjenger, Roar Arntzen, av og sa han både var sliten og manglet motivasjon til å fortsette. Bovim var svært spent da han tok over for Arntzen, men i dag gleder han seg fortsatt til å gå på jobb. Det er ingen tvil om at jobben som administrerende direktør på St. Olavs Hospital i Trondheim er hektisk og utfordrende.

- Det kan være slitsomt av og til, men jeg har valgt å være sykehusdirektør fordi jeg mener det er en samfunnsmedisinsk viktig oppgave, sier han til NHI.no.

Det er et stort ansvar å forvalte en så stor velferdsgode som helsetjeneste i verdens rikeste land. Seks milliarder kroner skal fordeles og brukes årlig. Å inneha en slik posisjon er et privilegium, mener Gunnar Bovim.

Omfavner kritikken fra media

En kommunikasjonsrådgiver utstyrt med penn og notatblokk, setter seg ned ved siden av oss og begynner å notere. Overskriftene i lokalmediene har ikke vært overveldende positive den siste tiden. Direktøren forklarer hvorfor det er bra med alle de heftige diskusjonene og den sterke kritikken som St. Olavs Hospital har fått.

- Hadde vi ikke vært så viktige som vi er, hadde det aldri vært noen løpende debatt om oss. Jeg liker diskusjonen. Kritikken hjelper oss til å bli et bedre sykehus. Men baksiden er at folk blir unødig redde og engstelige når de kommer hit.

Når det kommer til feilbeslutninger, har Bovim gjort flere av dem - både som lege og direktør. Men de han gjorde som lege har gått mye dypere innpå ham.

- En gang overså jeg en alvorlig sykdom, og det var ekstremt krenkende både for meg og ikke minst pasienten. Et menneske trengte min hjelp og ga meg sin personlige tillit. Selv om det oppsto en vanskelig situasjon, gikk det heldigvis bra, forteller Gunnar Bovim.

Framtidsvisjoner

Sykehusområdet på Øya i Trondheim er fremdeles en byggeplass, men om noen år ferdiggjøres St. Olavs Hospital og blir et av Nord-Europas mest moderne sykehus. Visjonene er klare. Framtidens sykehus har færre senger, mer rådgiving via Internett og mer mobil aktivitet.

Også dagens pasienter stiller store krav. I dag har alle mer tilgang på informasjon om behandlingsmetoder og sykdommer enn tidligere. Pasientmedvirkning, hvor pasienter skaffer seg kunnskap på egenhånd og deltar aktivt i planlegging av behandlingen, har både fordeler og ulemper, mener Bovim.

- En godt informert pasient er å foretrekke. I dagens samfunn er det ingen mangel på lett tilgjengelig informasjon. Problemet er å ta vekk den dårlige informasjon. Derfor er det bra det finnes et faglig basert, uavhengig, og helhetlig produkt som Norsk elektronisk legehåndbok (NEL).

Vanskelige prioriteringer

Som direktør på St.Olavs Hospital må man daglig balansere det økonomiske perspektivet mot det menneskelige. Men til syvende og sist er det politikken som bestemmer hva som prioriteres.

- Vi lever i et demokratisk samfunn der det er behov for penger og ressurser til et utall av oppgaver og prosjekter. Men vi vil ikke stjele fra andre budsjetter, som for eksempel kulturbudsjettet.

Det er vanskelig å velge mellom demokratiet og enkeltmennesket. Gunnar Bovim legger ikke skjul på at han flere ganger har blitt følelsesmessig engasjert i pasienter og deres situasjon som direktør.

- Det er ikke lett å se folk som ikke har fått det tilbudet de skal ha. Jeg gikk en tur rundt på huset (St. Olavs Hospital, journ. anm.) for en tid tilbake. En ung mor hadde dødd, og jeg så barna på tre og fem år løpe lekende rundt i korridoren. Man kan umulig unngå å bli følelsesmessig involvert av noe sånt.

Imponerende CV

I 1985 var han ferdigutdannet som lege i Bergen, og i 1993 ble han spesialist i nevrologi. Før han overtok sjefstolen på St. Olavs Hospital, har var han dekanus ved det medisinske fakultetet ved NTNU i åtte år, og deretter viseadministrerende direktør ved sykehuset. Men hva gjør en sykehusdirektør?

- Jobben handler mye om kommunikasjon. Det innebærer blant annet å snakke med ledergruppen på klinikkene. Samtidig må jeg kommunisere med såkalte ytre parter som eiere, styret, politikere og andre sykehusdirektører. Sammen skal vi finne ut hva som er rett å gjøre for sykehuset.

Dagene er fulle av arbeidsoppgaver, og noen ganger ønsker Gunnar Bovim at han hadde tid til å bare sitte ned og tenke. For når han kommer hjem fra jobb, og barna spør "hva har du gjort i dag, pappa?", vet ikke Gunnar Bovim helt hva han skal svare. Å være sykehusdirektør innebærer så mangt.

Vil du vite mer?