Informasjon

- Hverdagen minner oss om hvor sårbart og verdifullt livet er

For Laila Beathe Larsen er jobben som sykepleier drømmejobben. Men turnusarbeide kan være slitsomt, og det er ikke alltid like lett å legge igjen tanker og følelser rundt de triste skjebnene hun møter på jobb.

Da Laila Beathe Larsen var ferdig utdannet sykepleier og fikk jobb på Hematologen ved St. Olavs Hospital for fem år siden, var det for henne en drøm som gikk i oppfyllelse.

- Å kunne hjelpe folk når de er syke, og gi omsorg til andre mennesker, er noe jeg har drømt om å gjøre siden jeg var barn. Jeg har alltid visst at jeg skulle bli sykepleier og jobbet mot det, og det har påvirket mange valg jeg har tatt - blant annet av hvilken videregående skole jeg gikk på, og hvilke fag jeg har tatt, sier hun.

Yrket har ikke skuffet henne så langt.

- Jobben er slik jeg håpet at den skulle være. Akkurat like utfordrende og spennende som jeg trodde det ville bli. En dag er aldri lik en annen. Utfordringene er der hele tiden - uansett hvor erfaren du blir, sier Larsen.

Viktig å ha sosiale antenner

Å forstå andre mennesker og være god til å tolke hva andre vil, er viktige egenskaper for en sykepleier.

- Å ha sosiale antenner og litt menneskekunnskap er viktig. Kommunikasjon er alfa og omega. Det betyr også mye at du kan lese kroppsspråk. Vi møter ofte pasienter som sier en ting, men mener noe annet. Andre viktige kvaliteter du bør ha, er å være engasjert og reflektert, og ha evne til å stå på og til å samarbeide, sier Larsen.

Samarbeidet med leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell på sykehuset synes hun fungerer veldig godt.

- Det er viktig å ha tydelig avklarte roller, respektere hverandre, og være serviceinnstilt. Er du serviceinnstilt overfor både pasienter, pårørende og kolleger, er det utrolig hva vi får til. Det er tross alt mange faggrupper samlet som har så mye de må ta hensyn til, sier Larsen.

At dette samarbeidet fungerer godt, er viktig for pasientene.

- Det påvirker pasientene veldig mye. Hvis ikke samhandlingen er god, fører det ofte til at undersøkelser blir utsatt, at pasienten og familien hennes blir fortvilet, og at ting ikke skjer fort nok. Det handler også om økonomi, og det handler om å begrense liggetiden på sykehuset. Hvis samhandlingen er god, vil utredning og behandling skje i rask rekkefølge slik at pasienten slipper unødvendige dager på sykehuset. For pasienten er det viktig å få lov til å komme hjem fort, mens for sykehuset er dette god økonomi, sier Larsen.

Neste side