Informasjon

- Hverdagen minner oss om hvor sårbart og verdifullt livet er

Temaside om Korona

En utfordring å dekke pasientens helhetlige behov

Arbeidsoppgavene hennes på sengeposten ved Hematologen (hematologi betyr læren om blodet og blodsykdommer) går ut på å gi stell og omsorg til pasienter, gi medisinsk behandling og delta på legevisittene. Ved at legene og sykepleierne diskuterer behandling, målinger og pasientens generelle tilstand både før og etter legevisitten, får pasientene en mer helhetlig behandling. At sykepleieren er tilhører ved legevisitten, gjør også at hun kan gjenta legens informasjon. For mange er dette veldig nyttig, for det kan være vanskelig å ta inn over seg all informasjonen med en gang.

Den største utfordringen hun møter i jobben, er å dekke pasientens helhetlige behov.

- Det er enkelt å fokusere på det medisinske og på sykdommen. Men vi har ikke bare fysiske behov, vi har også psykiske, åndelige og sosiale behov, og alt dette påvirkes når du blir syk. Som sykepleier lærer du at du skal dekke pasientens helhetlige behov, mens legenes fokus er å gjøre sykdommen bedre. Leger har kanskje litt mindre tid, og mindre av kulturen for å se hele pasienten - hvordan pasienten har det på sykehuset, hvordan han får det når han kommer hjem igjen, at familien får den informasjonen de trenger og vil ha, og at pasienten får den roen, treningen og næringen han trenger for å bli friskere. Ikke minst den psykiske helsen er kjempeviktig. De som er veldig syke, har store utfordringer de må takle. Hvis de i tillegg har det tøft psykisk, noe mange opplever, kan det være en stor ekstrabelastning, sier Larsen.

Forrige side Neste side