Informasjon

- Hverdagen minner oss om hvor sårbart og verdifullt livet er

Temaside om Korona

Fortvilet over at du kan gjøre feil

Konsekvensen av å gjøre feil på jobb kan være mye større for noen yrkesgrupper enn for andre. Sammen med en annen sykepleier ga Larsen ved en feiltakelse en pasient feil type medisin. Heldigvis ble det oppdaget raskt og pasienten fikk ingen skader av feilmedisineringen.

- Det var helt grusomt. Det er skrekken vår å gjøre noe sånt. Selv om du straks setter i gang alle tiltak overfor pasienten og all varsling, er det noe du bærer med deg i lang tid etterpå. Du blir mye strengere mot deg selv, og fortvilet over at du kan klare å gjøre noe sånt, sier Larsen.

En av de få sidene ved yrket hun synes kan være negativt, er det å jobbe i turnus.

- Vi har tredelt turnus med dagvakter, senvakter og nattevakter. Egentlig blir det litt lite hviletid. I følge arbeidsmiljøloven skal det være minimum ti timer mellom hver vakt, men helsesektoren er unntatt fra denne loven og har en grense på åtte timer istedenfor. Så når du går fra senvakt til tidligvakt får du minimalt med hviletid. Forskning viser at det er helseskadelig å jobbe mye turnus og nattevakter. Derfor jobber Norsk Sykepleier Forbund (NSF) for at sykepleiere skal få en arbeidsuke på 33,5 timer - samme arbeidsuke som skiftearbeidere har. Andre litt negative sider ved jobben, er all helligdagsjobbingen - at du ofte må jobbe halvparten av alle røde dager i et år. Det kan gå utover familieliv, og du kan for eksempel ikke reise bort på helligdager.

Forrige side Neste side