Informasjon

- Hverdagen minner oss om hvor sårbart og verdifullt livet er

Slitsomt å ikke få nok tid til pasientene

Mer bemanning er en annen faktor hun gjerne skulle sett var anderledes.

- På vår avdeling er vi relativt godt bemannet, men de fleste andre avdelinger har lav sykepleiebemanning. Da får du ikke dekt pasientens helhetlige behov og går ofte hjem med dårlig samvittighet. Dette tærer mye på deg og fører til at du blir mer sliten, sier hun.

Å holde oversikten over et stort fagfelt som hele tiden er i utvikling, synes hun går greit.

- Sykepleieutdanningen gir bare en grunnleggende læring, deretter er det sykehuset og avdelingen du jobber på, som har ansvaret for å gi oss videre opplæring. I tillegg har vi selv også et ansvar for å holde oss oppdatert på faget, sier Larsen.

Forrige side Neste side