Informasjon

- Hverdagen minner oss om hvor sårbart og verdifullt livet er

Færre på sykehus og flere behandlinger i hjemmet

Fremtidens helsetjeneste tror hun vil bestå av mye mer poliklinisk behandling.

- Jeg tror nok at strukturen i helsetjenesten vil endres slik at det vil bli mye mer behandling hjemme og på sykehjem. Vi får snart eldrebølgen, og det krever endringer. I andre vestlige land er det allerede mange færre senger på sykehusene og mer poliklinisk behandling. Pasientene selv ønsker også å være mer hjemme. I tillegg håper jeg at vi kan bli flinkere til å prioritere forebyggende helsearbeid, sier Larsen.

Et personlig mål hun har, er å videreutdanne seg til å bli kreftsykepleier.

- Til neste sommer er jeg ferdig med spesialisering til å bli klinisk spesialsykepleier, men jeg ønsker også å bli kreftsykepleier. Jeg har jobbet med kreftpasienter i fem år, og har lyst på en utdannelse som gjør at jeg kan hjelpe mer og tilrettelegge mer. Jeg kan også tenke meg å videreutdanne meg til veileder for å undervise andre innen sykepleiefaget. Det som er så kjempefint med å være sykepleier, er at det er så veldig mye du kan velge i, og at det er mange spennende videreutdannelser, sier Larsen.

Forrige side Neste side