Informasjon

- Hverdagen minner oss om hvor sårbart og verdifullt livet er

For Laila Beathe Larsen er jobben som sykepleier drømmejobben. Men turnusarbeide kan være slitsomt, og det er ikke alltid like lett å legge igjen tanker og følelser rundt de triste skjebnene hun møter på jobb.

Færre på sykehus og flere behandlinger i hjemmet

Fremtidens helsetjeneste tror hun vil bestå av mye mer poliklinisk behandling.

- Jeg tror nok at strukturen i helsetjenesten vil endres slik at det vil bli mye mer behandling hjemme og på sykehjem. Vi får snart eldrebølgen, og det krever endringer. I andre vestlige land er det allerede mange færre senger på sykehusene og mer poliklinisk behandling. Pasientene selv ønsker også å være mer hjemme. I tillegg håper jeg at vi kan bli flinkere til å prioritere forebyggende helsearbeid, sier Larsen.

Et personlig mål hun har, er å videreutdanne seg til å bli kreftsykepleier.

- Til neste sommer er jeg ferdig med spesialisering til å bli klinisk spesialsykepleier, men jeg ønsker også å bli kreftsykepleier. Jeg har jobbet med kreftpasienter i fem år, og har lyst på en utdannelse som gjør at jeg kan hjelpe mer og tilrettelegge mer. Jeg kan også tenke meg å videreutdanne meg til veileder for å undervise andre innen sykepleiefaget. Det som er så kjempefint med å være sykepleier, er at det er så veldig mye du kan velge i, og at det er mange spennende videreutdannelser, sier Larsen.

Forrige side Neste side