Intervju

Blir kvinner og menn møtt likt av legen?

Blir kvinner og menn møtt likt av legen? Er det forskjeller på hvordan kvinner og menn tar opp ting med legen? Hva kan man gjøre for å få mest mulig ut av legetimen? Dette er bare noen av spørsmålene vi har stilt til Arnstein Finset, som er professor i medisinsk psykologi og har forsket på pasientkommunikasjon siden 1990-tallet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ofte handler ulikheter mellom kvinner og menns møte med legen om at kvinner hyppigere enn menn blir rammet av diffuse lidelser.

Kommunikasjonen mellom lege og pasient er grunnleggende for utfallet av en time hos legen. Det er gjennom kommunikasjon legen samler informasjon som skal bidra til avgjørelser om diagnose, behandling, og eventuelle henvisninger. Det er også viktig for pasientens forståelse av og evne til å håndtere sin egen tilstand og til å følge behandlingen som er blitt anbefalt.

- Men hvor stor rolle spiller legens kjønn for hvordan en vanlig time hos legen forløper? Er det forskjeller på hvordan mannlige og kvinnelige leger snakker med pasientene?

- Det er mange studier som har sett på dette, og funnene er til dels motstridende. I den grad det er forskjeller, er ikke disse så mange eller store, men gjennomgående er kvinnelige leger er mer opptatt av de følelsesmessige sidene ved sykdom. Ofte formidler pasientene følelsene sine ved å komme med mer eller mindre tydelige hint. En studie viste at menn og kvinner kom med like mange hint, men at hintene fra kvinner var tydeligere og mer intense enn hintene fra menn. Kvinnelige leger reagerte gjennomgående mer empatisk på disse hintene enn mannlige leger, sier Arnstein Finset. Finset er professor i medisinsk psykologi ved Universitetet i Oslo og har forsket på kommunikasjon mellom lege og pasient siden 1990-tallet.

 

Finset.jpg
Arnstein Finset er professor i medisinsk psykologi. Foto:Diakonhjemmet Sykehus/Nicolas Tourranc

Kvinner er mer oppmerksomme på smerte

- Hva med pasienten? Er det forskjeller på hvordan kvinner og menn tar opp ting med legen?

- Mannlige pasienter tar sjeldnere opp psykososiale problemer, mens kvinner oftere rapporterer engstelse, uro, depresjon og smerte. Det finnes ulike tolkninger av hvorfor det er slik. En er at kvinner synes å være mer oppmerksomme på smerte og ubehag, og at de husker det bedre. I befolkningsundersøkelser blir man ofte bedt om å angi grad og omfant av engstelse og depresjon  - for eksempel de siste 14 dagene. Oftest rapporterer kvinner flere slike plager enn menn. Men i enkelte studier, der det ble brukt elektronisk utstyr som pep til vilkårlige tidspunkt og ba om fortløpende svar på disse spørsmålene, ble det ikke funnet så store forskjeller mellom kvinner og menn. At kvinner er mer oppmerksomme på smerte og ubehag, kan også ha konsekvenser i samtale med legen, fordi kvinner oftere tar opp bekymringer, sier Finset.

- Er det ulikheter i hvordan kvinner og menn presenterer smerte for legen?

- Det er nok det. Kvinner gir mer uttrykk for smerte og beskriver det mer. Smerte er en opplevelse der det er mange faktorer som har betydning. Kvinner er gjennomgående mer oppmerksomme enn menn på kroppslige fornemmelser, men dersom du retter mer oppmerksomhet mot smerte, blir smerten sterkere. Det betyr ikke at du kan tolke kvinner som mer pysete, eller menn som mer hardføre, sier Finset.

Neste side