Informasjon

Organdonasjon

Donasjon av organ kan gjøres både fra levende og avdøde personer.

Adgang til donasjon av organer

Man kan gi samtykke til at organer eller annet biologisk materiale fjernes og brukes til behandling av sykdom eller skade hos en annen person. Transplantasjon kan bare foretas når det ikke foreligger nærliggende fare for liv og helse for den som gir organet.

​Organer som kan doneres, er hjerte, lever, bukspyttkjertel, lunger og nyrer.

Hvem kan bli organdonor?

Alle kan si ja til å bli organdonor. Det er kun personer som dør av en hode- eller nakkeskade (ulykke, blodpropp eller blødning), og som blir behandlet i respirator på et av landets 28 donorsykehus, som kan bli donor. Men alle kan si ja til å bli donor, det bestemmer du selv. Du må skriftlig eller muntlig ha gitt ditt samtykke. Det holder at du har sagt ifra til dine pårørende, men du kan også fylle ut et donorkort og laste det ned på telefonen din.

​Transplantasjon av nyre fra levende donor har vært mulig i Norge i mange år. Vanligvis vil den som donerer nyren, være i familie med mottakeren.

Organer fra avdøde personer

Alle kan si ja til organdonasjon, men det er kun i tilfeller der pasienten dør som følge av hjerneskade, ved et av landets donorsykehus, at organdonasjon er medisinsk mulig. I tillegg må en rekke andre medisinske og juridiske krav være oppfylt. Organdonasjon er kun mulig ved 0,4 – 0,5 prosent av alle dødsfall.

Fra avdøde personer som har gitt skriftlig eller muntlig samtykke til det, kan organer og annet biologisk materiale benyttes til behandling av sykdom eller skade hos en annen. Pårørende skal spørres om avdøde ville ha motsatt seg. Donasjon kan ikke gjennomføres dersom en av de nærmeste pårørende til den døde nekter, dersom det ikke er mulig å få kontakt med de pårørende, eller når avdøde ikke har pårørende. 

Personer som har fylt 16 år, har rett til å samtykke til at donasjon av organ, celler og vev kan gjennomføres etter at de er døde. Når avdøde har gitt samtykke, kan pårørende ikke nekte donasjon.

Vil du vite mer?