Informasjon

Flyktningpasienten

Temaside om Korona

Symptomer og plager etter ekstreme påkjenninger

Ettervirkning av tortur og annen nedverdigende behandling er opplevelsen av å bli overlatt og sviktet. Det brukes mange forskjellige metoder og tendensen er at det legges mer vekt på metoder som ikke etterlater fysiske spor. For mange er det vanskelig å huske og kunne fortelle en sammenhengende historie på grunn av påvirkning av kognitive funksjoner.

Psykiske plager og symptomer

 • Posttraumatisk stressforstyrrelse
  • Invaderingssymptomer (flashback, mareritt, skremmende minner)
  • Hemning og tilbaketrekning
  • Økt irritabilitet
 • Depresjon
  • Ofte preget av håpløshet
 • Somatisering
  • Ofte kroniske smertetilstander
  • Disse har ofte også et organisk grunnlag og må betegnes som en psykofysisk tilstand (se nedenfor)
 • Personlighetsforandringer
  • Fiendtlig og mistenksom holdning
  • Sosial tilbaketrekking
  • Følelse av tomhet og håpløshet
  • Kronisk følelse av vaktsomhet

Fysiske plager og symptomer

Pasienten kan ha symptomer fra nesten alle organer og steder på kroppen. Det er viktig med en grundig somatisk undersøkelse av alle relevante organsystemer. Følgende vanlige symptomer skal nevnes:

 • Kroniske smertetilstander
 • Innskrenket bevegelighet etter brudd, sårskader eller skuddskader
 • Neurologiske symptomer (for eksempel lammelser, anestesi, vertigo, kronisk hopepine) etter forskjellige voldstraumer, isolasjon og underernæring/utmattelse
 • Arrdannelser, fortykking av negler, underhudsforandringer etter voldstraumer
 • Nedsatt hørsel, tinnitus etter skade mote hodet/øret
Forrige side Neste side