Intervju

Frykter mangel på synskompetanse

Norges Blindeforbund frykter at mangelen på synskompetanse innen helse– og omsorgstjenestene i fremtiden vil bli stor.

Bekymringen bunner i en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå som viser at det vil være stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse– og omsorgstjenestene frem mot 2040.

– Norges Blindeforbund frykter at øyehelse og tilgang på synskompetanse vil drukne i den generelle debatten, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes i en pressemelding fra Norges Blindeforbund.

Mangler synskompetanse

Norges Blindeforbund er bekymret for hva dette vil bety for kapasiteten og kvaliteten i helse– og omsorgstjenestene, herunder oppfølging av personer som opplever synstap. Samtidig viser dette viktigheten av å inkludere flere i arbeidslivet, skriver de.

Videre påpeker de at kommunene mangler synskompetanse i dag. Det gjør at mange som får redusert syn, ikke har tilgang på hjelpen de trenger. Slik hjelp inkluderer tilgang til hjelpemidler, rehabilitering, og opplæring for å kunne leve et selvstendig liv. Norges Blindeforbund er bekymret for at denne utviklingen vil forverres i årene fremover.

Må inkluderes i arbeidslivet

Løsningen er økt yrkesdeltagelse fra personer som i dag står utenfor arbeidslivet, mener Norges Blindeforbund.

Om lag 100 000 personer med funksjonsnedsettelse som ønsker å jobbe, står i dag utenfor arbeidslivet. Samfunnet må øke innsatsen for å inkludere disse i arbeidslivet, også for å kunne ha tilstrekkelig arbeidskraft til å skape fremtidens velferdstjenester.