Informasjon

Gjør kloke valg

Utenom nasjonale screeningprogrammer trenger ikke friske mennesker uten plager eller kjent risiko regelmessige helseundersøkelser.

Har du noen ganger tenkt å gå til legen for å ta en blodprøve på "alt"? Kanskje burde du ha en MR-undersøkelse i tillegg? 

Screening

Screening er systematisk undersøkelse av friske mennesker – for å oppdage sykdom eller forstadier før symptomer viser seg. Helsemyndighetene har satt strenge krav for at slike tiltak gir mest mulig helsegevinst, men helst ikke helseskader. Derfor er det per i dag faktisk bare tre typer av screening etablert i Norge: screening for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft (pilotprosjekt). Disse typer screening er vist å gi helsegevinst og er derfor anbefalt av helsedirektoratet. 

Overdiagnostikk og overbehandling

Utenom de nasjonalt anbefalte screeningprogrammene bør man være tilbakeholden med å bestille undersøkelser hos friske uten symptomer "for sikkerhets skyld". Dette gjelder både leger og pasienter. Det har vist seg at nesten en tredjedel av kliniske tester, behandlinger og prosedyrer i Canada og USA utføres på usikkert grunnlag og er dermed ofte unødvendige. Overdiagnostikk og overbehandling øker risikoen for skader og komplikasjoner. Mer er ikke alltid bedre. Det finnes forskere som anslår at medisinsk feil kan være den tredje hyppigste dødsårsaken i USA.  

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak uten at det foreligger sykdom fra før (primærforebygging) har som mål å redusere risikoen for utvikling av sykdom i fremtiden. Når du møter legen din for å snakke om dette, er både informasjon om familiær forekomst av sykdommer og livsvanene dine av stor betydning. Enkle kliniske målinger og undersøkelser (for eksempel vekt, høyde, blodtrykk) gir viktig tilleggsinformasjon for at legen kan veilede deg med tanke på sunne livsvaner. I noen tilfeller kommer man ikke i mål over tid med sunne livsvaner alene. Men før du eller legen vurderer primærforebygging med medisiner, bør dere drøfte din helhetlig helserisiko, samt fordeler og ulemper med behandling.  

Gjør kloke valg

Både internasjonalt og i Norge er det nå økt oppmerksomhet på å redusere utredning og behandling som ikke er nødvendig, og som i verste fall kan skade. Kampanjen anbefaler at pasienten og legen drøfter følgende fire spørsmål, før utredning eller behandling settes i gang:

  • Hvorfor må jeg ta denne testen/behandlingen?
  • Hva er risiko og bivirkninger?
  • Hva skjer om jeg ikke gjør noe?
  • Finnes det alternativ?

Vil du vite mer