Nyhetsartikkel

Hva vet man om sterilisering av menn i Norge?

Det finnes ingen oversikt over hvor mange menn som blir sterilisert i Norge. Steriliseringen blir foretatt på ulike måter, og det er ingen systematisk oppfølging av pasienter etter inngrepet. Hvorfor stilles det ikke strengere krav til rapportering og veiledning om et inngrep som antagelig er ganske vanlig?

Kommentar

Sterilisering av menn regnes som effektiv prevensjon med få komplikasjoner. Men intervjuene vi har fått med "Thomas" og "Gaute", viser at noen opplever komplikasjoner. Hvor mange som rammes av komplikasjoner i Norge, er det vanskelig å finne nøyaktige tall på.

I 2020 ble den systematiske gjennomgangen "Incidence of post-vasectomy pain: Systematic Review1" publisert i det medisinske tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health. Ifølge forfatterne er dette den første systematiske gjennomgangen og metaanalysen som har sett på forekomsten av langvarig smerte etter sterilisering hos menn. Forfatterne inkluderte 18 studier i analysen. Oppfølgingstiden i studiene varierte fra to uker til 37 år.

Les også:

Operasjonsteknikk har stor betydning

Forfatterne fant at den totale andelen som opplevde langvarige smerter etter inngrepet, var 15 prosent. Fem prosent opplevde kroniske smerter - noe som benevnes "post steriliserings smertesyndrom". Det vises til at forekomsten av langvarige smerter varierte ut ifra hvilken metode som ble brukt i steriliseringen. Forekomsten av langvarige smerter var 24 prosent ved såkalt skalpellteknikk, og syv prosent ved ikke-skalpellteknikk.

Forfatterne konkluderer med at andelen som opplever langvarige smerter etter sterilisering, er større enn det som tidligere har blitt rapportert - med tre ganger høyere andel smerte ved den ene operasjonsteknikken fremfor den andre.

Kronisk smerte etter sterilisering blir formelt definert som periodisk eller konstant testikkelsmerte på en eller begge sider, etter at det har gått tre måneder eller mer siden steriliseringen. Dette er smerter som påvirker aktivitet i hverdagen og som kan presenteres på ulike måter: konstant vedvarende smerte i pungen, smerte ved utløsning, smerte ved fysisk aktivitet, smerter ved samleie og sprengfølelse i sædlederen.

Kronisk smerte etter sterilisering er vanskelig å diagnostisere og behandle. Selv om kronisk smerte er en kjent komplikasjon, viser litteraturen mangel på konsensus om hvor hyppig dette oppstår. Tidligere rapporter har oppgitt hyppighet på 1-6 prosent, skriver forfatterne.

Neste side