Nyhetsartikkel

Hva vet man om sterilisering av menn i Norge?

Bruker ulike teknikker

Ifølge studien har metoden som blir brukt ved sterilisering, betydning for smertevarighet. Men i vårt intervju med urolog Sissel Overn, kommer det frem at det ikke finnes en anbefalt metode, en såkalt gullstandard, for hvordan sterilisering av menn skal foregå. De fleste har sin egen metode. Det finnes ingen nasjonal retningslinje eller veileder om dette inngrepet. 

Taksten for inngrepet er ikke oppdatert på de siste 20 årene. Informasjonsbrosjyren Helsedirektoratet har forfattet om sterilisering2 ("Informasjon om sterilisering") ble publisert i 2011, men fremst i heftet står det at det er basert på en brosjyre fra 1990.

I intervjuene vi har gjort med "Thomas", "Gaute" og urolog Sissel Overn, kommer det frem at det ikke blir sendt ut spørreskjema eller annen type oppfølging av pasientene, der de kan angi eventuelle plager etter inngrepet.

Forrige side Neste side