Nyhetsartikkel

Hva vet man om sterilisering av menn i Norge?

Er man sikker på at pasientene sier i fra?

Er man sikker på at pasientene varsler, når ingen følger opp? "Gaute" har vært i kontakt med helsetjenesten flere ganger etter inngrepet i håp om å få hjelp med de kroniske smertene, men han forteller at urologen som opererte han ikke er varslet. "Thomas", som mistet en testikkel etter inngrepet, har ikke varslet noen i helsetjenesten om komplikasjonen som oppsto.

I et forsøk på å finne statistikk som kan si noe som hvor mange som blir steriliserte per år i Norge, og eventuelt hvor mange komplikasjoner som blir varslet, fikk vi nok en overraskelse. Ifølge siste rapport fra Steriliseringsrådet3 vet man ikke hvor mange menn som blir sterilisert i Norge. Tidligere ble alle steriliseringsinngrep innrapportert til Statistisk sentralbyrå på manuelle skjema. Oversiktene viste da at omtrent 3000 menn ble sterilisert hvert år. Per dags dato har vi ingen fullstendig oversikt over antallet steriliserte menn. Årsaken er at menn kan steriliseres både i offentlige sykehus, ved kirurgiske poliklinikker, eller i annen spesialisert praksis utenfor sykehus. Det totale antallet steriliserte menn er høyst usikkert, skriver de.

Forrige side Neste side