Informasjon

Hvorfor gjør leger feil?

Temaside om Korona

Faglig svikt

Selv om leger har gjennomgått et langt studium (seks til syv år) og i tillegg har 1,5 års turnustjeneste eller tilsvarende arbeid som LIS-lege (Lege i spesialisering) med tett oppfølging, så er ikke det noen garanti for at legens faglige kompetanse er på topp. Forskning viser at det kan være store forskjeller i legers faglige nivå. Selv om norske leger har et godt videre- og etterutdanningstilbud, er heller ikke det noen garanti for at alle leger holder et høyt faglig nivå. Mens mange leger er selvkritiske og sjekker/kontrollerer hyppig med faglige oppslagsverk om hva som er dagens kunnskap på området, har andre leger en oppfatning om at de innehar den kunnskapen de trenger for å fatte riktige beslutninger.

Det medisinske fagfeltet er i konstant utvikling. Omfanget av medisinsk forskning er i et globalt perspektiv enormt. Ny kunnskap kommer hele tiden til og gamle sannheter forkastes. Det er derfor en forutsetning for å drive legevirksomhet av høy kvalitet, at legen kontinuerlig oppdaterer seg og følger med i tidsskrifter, tilsendte nasjonale retningslinjer, lærebøker eller elektroniske oppslagsverk.

Forrige side Neste side