Informasjon

Hvorfor gjør leger feil?

Temaside om Korona

Leger observerer og tolker forskjellig

Det leger hører, kjenner, finner i sin vurdering av pasienter er som regel subjektive observasjoner. Og det vil kunne variere betydelig fra lege til lege hva de oppfatter, hvordan de tolker sanseinntrykkene og hvordan de kobler observasjonene med sin faglige ekspertise. Det finnes derfor betydelige mengder forskning som forteller at ikke bare er leger seg i mellom ofte uenige om observasjoner, men den enkelte lege kan også være uenig med seg selv om de konklusjoner som trekkes. Gjentatte undersøkelser og vurderinger kan gi nye slutninger. Og jo mer kompliserte problemstillingene er, jo mer sprikende blir legenes vurderinger. Selv om medisinen er opptatt av å være forankret i vitenskap, så er mye av det som skjer innenfor medisinen ikke basert på eksakt vitenskap, men bygger på subjektive vurderinger og skjønn. Og da er mulighetene for at feil kan oppstå, store.

Forrige side Neste side