Informasjon

Hvorfor gjør leger feil?

Temaside om Korona

Vage sykdommer og unøyaktige tester

Mange sykdommer starter i det stille og utvikler seg over tid til kanskje en alvorlig sykdom. Slike sykdommer gir i startfasen vage og diffuse symptomer, tegn som gjør det svært vanskelig for legen å stille en tidlig diagnose. Mange prøver og tester er også unøyaktige i denne fasen av en sykdom. Legen kan derfor ofte ikke trekke noen sikker konklusjon. En klok lege vil da be deg om å ta kontakt dersom du ikke blir bedre eller dersom nye symptomer dukker opp.

Prøver og tester behøver ikke være unøyaktige bare i startfasen av en sykdom. Mange prøver som brukes i medisinen, har generelt en begrenset diagnostisk presisjon. Det kan du lese mere om her.

Forrige side Neste side