Informasjon

Hvorfor gjør leger feil?

Temaside om Korona

Andre feilkilder

Listen over mulige feilkilder som kan forårsake at legen gjør feil, er meget lang. Her nevner vi kun noen viktige forklaringer. Vi kan grovt inndele feilkildene i feil som oppstår hos legen, hos pasienten eller i selve undersøkelsessituasjonen.

Mange forhold kan påvirke legen. Ikke alltid er legen - som oss andre - helt på topp.

  • Mot slutten av en arbeidsdag eller etter en slitsom nattevakt er man ikke like årvåken.
  • Legen kan være forutinntatt. Det kan være en pasient som legen kjenner fra før, og der legen for eksempel har den oppfatning at pasienten er "nervøs" og tilskriver symptomene dette.
  • Forventninger. Legen vet for eksempel at en bestemt sykdom er sjelden og overser denne muligheten.
  • Forhastede slutninger. Legen registrerer ikke hva han eller hun faktisk observerer, men lager seg sin tolkning av det. Og slike tolkninger kan variere fra lege til lege

Også du som pasient kan medvirke til at feil oppstår.

  • Du kan være påvirket av sykdom eller medikamenter og er ute av stand til å gi gode opplysninger.
  • Du husker dårlig eller glemmer og gir upresise eller manglende opplysninger.

Det kan også være feilkilder knyttet til selve undersøkelsen eller behandlingen.

  • Det kan være forhold i konsultasjonsrommet eller i omgivelsene som forstyrrer undersøkelsen.
  • Det kan være feil i dagnostisk utstyr eller apparatur som brukes.
  • Behandlingen kan være feil. Selv om valget av behandling er forskningsbasert, så er det ikke dermed gitt at behandlingen nødvendigvis er riktig for deg. Les mer om det her.
Forrige side Neste side