Informasjon

Informasjon gir styrke

Kunnskap om egen sykdom er viktig for å få best mulig utbytte av behandlingen.

Skaffer du deg informasjon og kunnskap om egen helse og sykdom, står du sterkere rustet til å delta i avgjørelser som angår din helse. Dessuten reduserer det byrden av uførhet og sykdom, og du vil få bedre nytte av konsultasjonene med leger og annet helsepersonell.

Vil ha mer informasjon

Formålet med NHI.no er å gi deg god og lett tilgjengelig informasjon om helse og sykdom. Undersøkelser viser at de fleste pasienter vil ha mer informasjon om alle aspekter innen behandling og helsetjenester, og at mange ønsker å delta i avgjørelser som angår egen helse. Dessverre undervurderer mange leger pasientenes ønske om informasjon, og kanskje burde vi som pasienter bli flinkere til å be om dette. Kunnskap om egen helse og sykdom er en kilde til å leve et sunnere liv, å leve lettere med sykdom, og det reduserer byrden av sykdom og uførhet.

Ifølge legenes etiske retningslinjer har "pasienten rett til informasjon om egen helsetilstand og behandling". Videre heter det at "pasienten skal informeres i den utstrekning pasienten ønsker det". I en travel hverdag er det ikke alltid det blir slik. Kanskje er vi redde for å "plage" legen med mange spørsmål, kanskje blir tiden for knapp, kanskje forstår vi ikke alt som blir sagt eller kanskje kan det være vanskelig å huske hva legen har sagt. Ikke vær redd for å spørre legen din om ting du lurer på. Det er ditt liv, din helse, og der er det du som er hovedpersonen.

Neste side