Informasjon

Informasjon gir styrke

Temaside om Korona

Gir en realistisk forståelse

På et seminar som ble avholdt ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, påpekte Angela Coulter, leder ved Parker Institute Europe og redaktør av Health Expectations, at blant den informasjonen som fungerer best, er personlig informasjon og rådgivning, skriftlige pasientinformasjoner og målrettede massemediakampanjer. Videre forklarte hun at gode pasientinformasjoner var viktige for at pasienten selv skal forstå hva som er galt, for å få en realistisk forståelse av prognosen, for å få mest mulig nytte av konsultasjonene, forstå prosessen og hva som vil bli sannsynlige resultat av prøver og behandlingsformer. Og nok en gang - også hun konkluderte med at alt dette er avgjørende for at vi som pasienter skal kunne ta del i de medisinske beslutningene.

Forrige side Neste side