Informasjon

Informasjon gir styrke

Temaside om Korona

Mangelfull informasjon gir utrygghet

På den annen side fører dårlig eller mangelfull informasjon til at vi føler oss utrygge, og det kan føre til at du opplever behandlingen som mer problematisk enn når du er informert og vet hvorfor ting skjer. Et eksempel på hva for lite informasjon kan føre til, kunne vi lese om i avisene for noen år siden. Da gikk Norges Diabetesforbund ut i mediene med en oppsiktsvekkende nyhet om at over halvparten av de 500 årlige fotamputasjonene som ble utført her i landet, kunne vært unngått. Det ble vist til en britisk studie som fastslo at mye av årsaken til dette er manglende forebyggende behandling. To av fem hadde aldri fått noen opplæring i hvordan de skulle forebygge og behandle infeksjoner som kunne føre til amputasjon. Over en tredjedel hadde ikke fått noen informasjon om hvordan de skulle forholde seg til sykdommen og sikre at de ikke utviklet andre komplikasjoner. Forebyggende behandling, som i dette tilfelle vil si fotpleie og informasjon/opplæring, kunne spart mange for den påkjenningen det er å måtte amputere en kroppsdel.

Forrige side Neste side