Informasjon

Informasjon gir styrke

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Dicinson D. Ask the patients—they may want to know more than you think. BMJ 2003. www.bmj.com
Forrige side