Nyhetsartikkel

Kiropraktikk

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kan hjelpe mot ryggsmerter og spenningshodepine

I en Cochranerapport fra 20101 er effekten av kiropraktikk på lave ryggsmerter vurdert. Forfatterne konkluderer med at kiropraktisk behandling forbedret smerte og sykelighet noe på kort sikt, og smerter på mellomlang sikt for akutte og subakutte (plager som har vart noen dager) lave ryggsmerter. Foreløpig finnes det ikke bevis som støtter at kiropraktisk behandling gir klinisk meningsfulle fordeler fremfor andre behandlinger av smerte og sykelighet hos personer med lave ryggsmerter. Fremtidig forskning vil sannsynligvis endre estimatet av effekt og vår tillit til resulatetene, skriver de.

En annen Cochranerapport2 har sett på effekten manipulasjon av ryggsøylen har på kronisk lave ryggsmerter. Her finner forfatterne at denne type behandling verken er bedre eller dårligere enn andre eksisterende behandlinger av lave ryggsmerter.

Forskning kan tyde på at kiropraktikk kan redusere smerte ved migrene3, eller forkorte et migreneanfall. Det er behov for flere studier av god kvalitet for å kunne si noe sikkert om dette. Noen studier tyder også på at kiropraktisk behandling kan hjelpe ved nakkesmerter.

Amerikanske National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) mener at studier av lave ryggsmerter er av for ujevn kvalitet til å dra noen bastante konklusjoner, men oppsummert ser det ut til at tradisjonell medisinsk behandling og kiropraktisk behandling hjelper like godt mot slike smerter.

Forrige side Neste side