Nyhetsartikkel

Kiropraktikk

Planlegger kiropraktorutdanning i Norge

Ifølge Norsk kiropraktorforening passer behandlingen for alle så fremt plagen faller inn under kompetanseområdet som er muskelskjelett. Kiropraktorer behandler pasienter i alle aldre, mennesker i alle yrker og personer i forskjellig fysisk form. De fleste kiropraktorer behandler en bred gruppe av pasienter, men et økende antall kiropraktorer har spesiell interesse innenfor visse fagfelt og pasientgrupper. Deriblant diagnostisk ultralyd, pediatri, idrettskiropraktikk og nevrologi.

Per 2020 har Norsk Kiropraktorforening 700 praktiserende medlemmer. Kiropraktorutdannelsen varer i fem og et halvt år. I tillegg kommer 12 måneders turnustjeneste. Foreløpig finnes det ikke kiropraktorutdanning i Norge.

De fleste norske kiropraktorer er utdannet i Storbritannia, Danmark eller USA. Per 2020 foreligger det planer om å etablere en femårig norsk kiropraktorutdanning ved Det medisinsk fakultetet ved Universitetet i Bergen, men endelig vedtak er foreløpig ikke fattet. 

Kilder

Referanser

 
  1. Walker BF, French SD, Grant W, Green S. Combined chiropractic interventions for low‐back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD005427. The Cochrane Library
  2. Rubinstein SM, van Middelkoop M, Assendelft WJJ, de Boer MR, van Tulder MW. Spinal manipulative therapy for chronic low‐back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD008112. Cochrane (DOI)
  3. Rist PM, Hernandez A, Bernstein C, et al.. The Impact of Spinal Manipulation on Migraine Pain and Disability: A Systematic Review and Meta‐Analysis. Headache 2019. headachejournal.onlinelibrary.wiley.com
  4. Chung CL, Côté P, Stern P, L'Espérance G. The Association Between Cervical Spine Manipulation and Carotid Artery Dissection: A Systematic Review of the Literature.. J Manipulative Physiol Ther 2016; 38 (9): 672-676. www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. NHS: Chiropractic www.nhs.uk
  6. Norsk Kiropraktorforening www.kiropraktikk.no
  7. National Center for Complementary and Integrative Health: Chiropractic In depth www.nccih.nih.gov
  8. Norsk kiropraktorforenings utvalg for forskning, fagutvikling og kvalitetssikring www.kiropraktikk.no

 

Forrige side