Nyhetsartikkel

Kiropraktikk

Kiropraktikk er en behandlingsmetode der målet er å få muskler og ledd til å fungere optimalt sammen. Manipulasjon - spesielle håndgrep - er viktig for å løse opp og få ting på plass.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kiropraktikk er en behandlingsmetode som går ut på å undersøke, diagnostisere, behandle og forebygge feilfunksjoner og sykdom i muskler, nerver, skjelett og ledd. Målet med behandlingen er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem.

Kiropraktorer i Norge er offentlig autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Normalt har kiropraktorer fem-årig profesjonsrettet akademisk universitetsutdannelse. I tillegg kommer ett års obligatorisk turnustjeneste. Kiropraktorer har sin spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser.

Manipulasjon

Ordet kiropraktikk betyr "å utføre med hånd" og en viktig del av behandlingen går ut på å bruke spesielle håndgrep for å løse opp og få ting på plass. Dette kalles manipulasjon. Selve manipulasjonen utføres raskt, og med så liten kraft som mulig. Dette skal ikke være smertefullt.

Norsk kiropraktorforening understreker at manipulasjonsbehandling av ryggsøylen kun er et av mange tiltak som benyttes. Kiropraktoren tilpasser manipulasjonsbehandlingen ut fra den enkelte pasients sykehistorie, symptomer, tidligere effekt av behandling og pasientens preferanser.

De aller fleste kiropraktorer i Norge benytter seg av manipulasjons- og/eller mobiliserende leddbehandling parallelt med muskulær bløtvevsbehandling og målrettede, tilpassede øvelser for å stimulere til aktiv medvirkning fra pasienten. Kunnskapsformidling er en sentral del av behandlingen. Informasjon om plagen bidrar ofte til å ufarliggjøre plagene og stimulerer til målrettet behandling. Kiropraktoren gir også generelle råd og veiledning som ofte bidrar til at pasienten får økt selvinnsikt og stimulerer generell helse. 

Praktisert i Norge siden 1922

Kiropraktikk ble først kjent på verdensbasis i 1895. Grunnleggeren av behandlingsformen var amerikanske David Daniel Palmer. Han mente at unormale nervefunksjoner kan forårsake medisinske forstyrrelser. Disse prinsippene ble ikke godt mottatt av det medisinske fellesskapet, og en del tidlige kiropraktorer, inkludert Palmer, ble fengslet.

I Norge har kiropraktikk vært praktisert siden 1922. De første årene ble det regnet som alternativ/komplementær behandling, men i 1988 ble kiropraktikk offentlig godkjent, og kiropraktorer er i dag autorisert helsepersonell etter Helsepersonelloven. I mange andre land er kiropraktikk fortsatt regnet som alternativ behandling.

Slik foregår en behandlingstime

Kiropraktorer har henvisningsrett til røntgenundersøkelser, MR-undersøkelser og CT-undersøkelser på sykehus eller røntgeninstitutt. I tillegg kan de henvise til spesialist og fysioterapi. De har rett til å sykemelde pasienter i inntil tolv uker. Pasienter behøver ikke henvisning fra lege for å ha rett til refusjon fra trygdekontor for kiropraktisk behandling. 

Når du begynner med behandling hos kiropraktor, starter kiropraktoren med å innhente en detaljert sykdomshistorie fra pasienten. Sykehistorien følges opp av en undersøkelse som skal kartlegge omfang, lokalisasjon og eventuelt årsak til plagene. Behandleren vurderer også om det er nødvendig med henvisning til bildediagnostikk eller spesialist. Dersom kiropraktoren mener at slik behandling passer for deg, lager hun en behandlingsplan. Vanligvis varer første behandlingstime i 30 til 40 minutter, mens påfølgende behandlingstimer varer i omtrent 15 minutter. Dette kan variere noe.

Rygg- og nakkesmerter dominerer

Pasienter oppsøker kiropraktor for en rekke ulike tilstander, men de fleste av henvendelsene skyldes rygg- og nakkesplager.

Ifølge amerikanske Intelihealth finnes det mange teorier om mekanismer og potensielle helsefordeler forbundet med kiropraktikk. Men den underliggende effekten behandlingsformen har på kroppen, er for det meste ukjent. En vanlig hypotese er at forandringer i forholdet mellom bein i ryggraden, eller mellom ledd i ryggraden, kan resultere i helseproblemer, og at manipulering av disse områdene kan rette på dette og forbedre funksjonen. En nyere teori går ut på at nerver i klem, muskelkramper, sammenvoksinger i bløtvevet eller utslipp av signalstoffer fra skadet bløtvev kan skyldes at små ledd i ryggraden er kommet litt ut av stilling, noe som kan bedres med manipulasjon.

Hva som skjer på mikronivå ved manipulasjon, vet man ikke mye om.

Kan hjelpe mot ryggsmerter og spenningshodepine

I en Cochranerapport fra 20101 er effekten av kiropraktikk på lave ryggsmerter vurdert. Forfatterne konkluderer med at kiropraktisk behandling forbedret smerte og sykelighet noe på kort sikt, og smerter på mellomlang sikt for akutte og subakutte (plager som har vart noen dager) lave ryggsmerter. Foreløpig finnes det ikke bevis som støtter at kiropraktisk behandling gir klinisk meningsfulle fordeler fremfor andre behandlinger av smerte og sykelighet hos personer med lave ryggsmerter. Fremtidig forskning vil sannsynligvis endre estimatet av effekt og vår tillit til resulatetene, skriver de.

En annen Cochranerapport2 har sett på effekten manipulasjon av ryggsøylen har på kronisk lave ryggsmerter. Her finner forfatterne at denne type behandling verken er bedre eller dårligere enn andre eksisterende behandlinger av lave ryggsmerter.

Forskning kan tyde på at kiropraktikk kan redusere smerte ved migrene3, eller forkorte et migreneanfall. Det er behov for flere studier av god kvalitet for å kunne si noe sikkert om dette. Noen studier tyder også på at kiropraktisk behandling kan hjelpe ved nakkesmerter.

Amerikanske National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) mener at studier av lave ryggsmerter er av for ujevn kvalitet til å dra noen bastante konklusjoner, men oppsummert ser det ut til at tradisjonell medisinsk behandling og kiropraktisk behandling hjelper like godt mot slike smerter.

Mangel på gode studier

Kiropraktikk blir foreslått og brukt for mange tilstander, men det finnes for få gode studier til å si noe om effekten av kiropraktikk på andre tilstander enn de ovenfor nevnte.

De vanligste bivirkningene ved kiropraktisk behandling er milde og forbigående. Eventuelle bivirkninger kan være ubehag i behandlingsområdet, stivhet, hodepine og tretthet. Dette er ubehag som forsvinner ganske raskt igjen. Det finnes noen artikler som beskriver enkelttilfeller hvor man har sett en mulig sammenheng mellom manipulasjon av nakken og etterfølgende disseksjon i arterier til hjernen og hjerneslag, men en systematisk gjennomgang fra 2016, fant ikke studier som kunne bekrefte at det er en slik sammenheng4. Kanskje kan det også være slik at pasienter har gått til kiropraktor på grunn av nakkesmerter som er utløst av disseksjon.

Verdens helseorganisasjon og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten rapporterer at manipulasjonsbehandling er en trygg og effektiv behandlingsform med få, milde og forbigående bivirkninger. De vanligste bivirkningene er lokal ømhet og trøtthet på behandlingsdagen. Det er svært sjelden alvorlige bivirkninger forbundet med manipulasjonsbehandling som er utført av autoriserte kiropraktorer.

Planlegger kiropraktorutdanning i Norge

Ifølge Norsk kiropraktorforening passer behandlingen for alle så fremt plagen faller inn under kompetanseområdet som er muskelskjelett. Kiropraktorer behandler pasienter i alle aldre, mennesker i alle yrker og personer i forskjellig fysisk form. De fleste kiropraktorer behandler en bred gruppe av pasienter, men et økende antall kiropraktorer har spesiell interesse innenfor visse fagfelt og pasientgrupper. Deriblant diagnostisk ultralyd, pediatri, idrettskiropraktikk og nevrologi.

Per 2020 har Norsk Kiropraktorforening 700 praktiserende medlemmer. Kiropraktorutdannelsen varer i fem og et halvt år. I tillegg kommer 12 måneders turnustjeneste. Foreløpig finnes det ikke kiropraktorutdanning i Norge.

De fleste norske kiropraktorer er utdannet i Storbritannia, Danmark eller USA. Per 2020 foreligger det planer om å etablere en femårig norsk kiropraktorutdanning ved Det medisinsk fakultetet ved Universitetet i Bergen, men endelig vedtak er foreløpig ikke fattet. 

Kilder

Referanser

 
  1. Walker BF, French SD, Grant W, Green S. Combined chiropractic interventions for low‐back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD005427. The Cochrane Library
  2. Rubinstein SM, van Middelkoop M, Assendelft WJJ, de Boer MR, van Tulder MW. Spinal manipulative therapy for chronic low‐back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD008112. Cochrane (DOI)
  3. Rist PM, Hernandez A, Bernstein C, et al.. The Impact of Spinal Manipulation on Migraine Pain and Disability: A Systematic Review and Meta‐Analysis. Headache 2019. headachejournal.onlinelibrary.wiley.com
  4. Chung CL, Côté P, Stern P, L'Espérance G. The Association Between Cervical Spine Manipulation and Carotid Artery Dissection: A Systematic Review of the Literature.. J Manipulative Physiol Ther 2016; 38 (9): 672-676. www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. NHS: Chiropractic www.nhs.uk
  6. Norsk Kiropraktorforening www.kiropraktikk.no
  7. National Center for Complementary and Integrative Health: Chiropractic In depth www.nccih.nih.gov
  8. Norsk kiropraktorforenings utvalg for forskning, fagutvikling og kvalitetssikring www.kiropraktikk.no