Nyhetsartikkel

Kloke valg

Har du noen ganger vært hos legen eller lurt på å gå til legen din for å få en helhetssjekk? Med dagens vitenskapelige kunnskap må det jo gå an å oppdage alvorlige sykdommer i tide, før de gir symptomer, eller?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Er jeg kanskje den ene av tre personer som statistisk sett får kreft frem til 75 års alder? Når kreften oppdages tidlig er det jo større sjanser for å behandle sykdommen effektivt.
Det må vel bare være bra å ta blodprøver på «alt»? Kanskje bør jeg ta MR?

Jeg skjønner jo at myndighetene må prioritere hvem som skal få undersøkelsene på grunn av samfunnsøkonomien, men bør ikke flere få tilbud om forebyggende undersøkelser?

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak uten at det foreligger sykdom fra før (primærforebygging) har som mål å redusere risikoen for utvikling av sykdom i fremtiden. Når du møter legen din for å snakke om dette, er både informasjon om familiær forekomst av sykdommer og livsvanene dine av stor betydning. Enkle kliniske undersøkelser (for eksempel vekt, høyde, blodtrykk) gir viktig tilleggsinformasjon for at legen kan veilede deg med tanke på sunne livsvaner.

Kreftscreening

Når det gjelder laboratorieundersøkelser, bildeundersøkelser eller annen utredning med primærforebygging som mål (screening), har helsemyndighetene satt strenge krav for at slike tiltak gir mest mulig helsegevinst, men helst ikke helseskader. Derfor anvendes det per i dag faktisk bare to typer av kreftscreening rutinemessig i Norge: screening for bryst- og livmorhalskreft. I løpet av 2019 skal det innføres tarmkreftscreening.

Overdiagnostikk og overbehandling


Det er klart at det ofte foreligger gode grunner for at legen bestiller undersøkelser som utreder spesifikke kliniske problemstillinger, også hos friske pasienter. Men, visste du at nesten 30 prosent av alle kliniske tester, behandlinger og prosedyrer i Canada og USA er potensielt unødvendige? Det er liten grunn til å tro at Norge er bedre på dette feltet. Overdiagnostikk og overbehandling øker risikoen for skader og komplikasjoner. Det finnes forskere som anslår at medisinsk feil kan være den tredje hyppigste dødsårsaken i USA.

Gjør kloke valg:

Hovedmålet med den internasjonale medisinskfaglig drevet kampanjen «Choosing wisely» eller «Gjør kloke valg» er å redusere utredning og behandling som ikke er nødvendig, og som i verste fall kan skade. Kampanjen anbefaler at pasienten og legen drøfter følgende fire spørsmål, før utredning eller behandling settes i gang:
• Hvorfor må jeg ta denne testen/behandlingen?
• Hva er risiko og bivirkninger?
• Hva skjer om jeg ikke gjør noe?
• Finnes det alternativ?

Kilder

Referanser

  1. https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreftstatistikk/ https://kreftforeningen.no/om-kreft/screening-masseundersokelse/ Makary MA, Daniel M. Medical error-the third leading cause of death in the US. BMJ. 2016 May 3;353:i2139. doi: 10.1136/bmj.i2139. Pmid 27143499.https://tidsskriftet.no/2018/10/aktuelt-i-foreningen/mer-er-ikke-alltid-bedre https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/artikler/de-fire-pasientsporsmalene/