Nyhetsartikkel

Kurs i legemiddelhåndtering

Redaksjonen bak NEL produserer kurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere, vernepleiere og fagarbeidere. Kursene simulerer hverdagssituasjoner, problemer oppstår og må løses. Det er en aktiv læringsprosess.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Redaksjonen bak Norsk Elektronisk Legehåndbok (moderverket til NHI) har laget praksisrelaterte, problembaserte kurs i legemiddelhåndtering (medisinkurs). Kursene er tilpasset ulike grupper i pleie og omsorgsektoren - sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere.

Kursene krever at du må være aktiv i læresituasjonen, ikke passiv som vi ofte er på forelesningsbaserte kurs. Forskning viser at aktiv læring gir klart bedre læringseffekt enn passiv læring. I disse kursene møter du pasienter med ulike diagnoser og problemer - nøyaktig som i virkeligheten. Som kursdeltaker skal du løse disse problemene. Det betyr at du gjennom kursene bokstavelig talt settes på prøve, og du må dokumentere at du klarer å løse problemene for å oppnå kursbevis - som "sertifiserer" deg til å delta i legemiddelbehandlingen i pleie og omsorgstjenesten. Du må altså jobbe deg gjennom kurset. I tillegg til å få drillet inn den aktuelle kunnskapen, er et viktig mål med kurset å lære å bli selvkritisk, å erkjenne at man kan ikke alt, men at når du er usikker, er det mulig å finne kunnskapen raskt i ulike oppslagsverk, som NEL.

Siden kurset simulerer det som skjer i virkeligheten, er et viktig delmål med kurset å ta med seg teknikkene for oppgaveløsningen over i det virkelige liv. Å se at læring kan kombineres med arbeid, at lær-mens-du-arbeider er en teknikk som styrker den livslange læringen.

Kurs kan du starte og bestille her.

Lærer å bli mer selvkritiske

- Kurset er en kunstig situasjon, men i det virkelige liv bør det være like naturlig å slå opp og sjekke kunnskapen sin. Noe av det vi forsøker å oppnå med kursene er å få helsepersonell til å stoppe opp og tenke: Kan jeg dette? Det handler om å trene opp folk til å bli mer selvkritiske. Ingen av oss kan alt, og dette sikrer en naturlig læring for livet, sier Terje Johannessen som er ansvarlig redaktør for Norsk Elektronisk Legehåndbok og NHI.no.

Kurset består av sykehistorier som simulerer situasjoner som kursdeltagerne vil kjenne seg igjen i. Dette øker motivasjonen og forsterker læringseffekten. Kurset består av en lang rekke spørsmål. Du vil få respons på alle svar - enten det er rett eller galt. Oppgaveløsningen i kurset fungerer som en innebygd godkjenningstest eller eksamen. Får du ikke godkjent en sekvens av kurset, er det bare å ta den om igjen. Det er jo også en måte å lære på. Godkjent kurs krever at du klarer minst 80 prosent riktige svar.

Prøven på at du behersker stoffet er en naturlig del av kurset, noe som ufarliggjør testsituasjonen, og gjør det enklere for de av oss som sliter med eksamensskrekk.

Godkjent av NSF

Kursene for sykepleiere som er stipulert å vare mer enn 5 timer, er godkjente av Sykepleierforbundet (NSF) som tellende i videreutdanningen innenfor "klinisk stige".

Kurset "Legemiddelhåndtering for vernepleiere" gir teoretisk grunnlag for en klinisk godkjenning på dispensasjon.

Har du tatt et kurs, har du fri tilgang til kurset i ett år. Om du ønsker det, kan du derfor når som helst repetere deler av kurset eller hele kurset.

Tilsammen har NHI utviklet 10 kurs for leger, sykepleiere og annet helsepersonell. I tillegg har vi startet utvikling av kurs for pasienter og pårørende, hvor vi nå har lansert et kurs om Astma hos barn.

Kursene

Du finner kursene ved å følge denne lenken.