Informasjon

Legetime på nett eller via videooverføring

En e-konsultasjon er en legetime som gjennomføres ved hjelp av elektronisk kommunikasjon mellom deg og legen. Kommunikasjonen kan foregå skriftlig eller via videooverføring.

Nye måter å kommunisere med legen på

De fleste fastlegene har lenge tilbudt digitale tjenester som sms-tjenester, elektronisk timebestilling og elektronisk reseptbestilling. De siste årene har fler og fler fastleger tatt i bruk e-konsultasjon og e-kontakt og enkelte fastleger tilbyr også videokonsultasjon. Det har dukket opp en rekke helprivate allmennlegetjenester som tilbyr time på nett, via videooverføring eller som hjemmebesøk, uavhengig av fastlegeordningen.

Når du kommuniserer digitalt med legen din, slik som ved e-konsultasjon, utveksles sensitive opplysninger om deg. Det stilles svært strenge krav til sikkerhet ved utveksling av helseopplysninger, og det er ikke tillatt å utveksle helseopplysninger via for eksempel mail, vanlig sms eller Facetime. Det finnes imidlertid flere leverandører som tilbyr trygge kanaler for e-konsultasjon med tilstrekkelig sikkerhetsnivå. 

På Helsenorge.no finner du Digital Dialog Fastlege, en tjeneste for timebestilling og reseptbestilling samt mulighet for å sende elektronisk melding til fastlegekontoret og gjennomføre en e-konsultasjon med fastlegen din. Du kan benytte Digital Dialog Fastlege hvis din fastlege er tilknyttet denne løsningen. Andre plattformer for digitale tjenester hos fastlegen er blant andre Digital Dialog CGM, Pridok, PasientSky, Confrere, VisibaCare, HelseRespons. Fastlegekontoret avgjør hvilke tjenester de ønsker å tilby digitalt, og hvilken leverandør de benytter til dette. I noen tilfeller vil journalsystemet brukt på ditt legekontor, være avgjørende for hvilken leverandør legen kan velge. Myndighetene oppfordrer fastlegene til å tilby digitale tjenester, inkludert e-konsultasjon, til pasientene sine.

Neste side