Informasjon

Legetime på nett eller via videooverføring

Personvern, informasjonssikkerhet og samtykke

Ved elektronisk overføring av helseopplysninger om en enkeltperson, stilles det strenge sikkerhetskrav. Dette er gjerne sensitive opplysninger om deg, og du har rett til å bestemme hvem som kan ha tilgang til disse opplysningene. Informasjonen skal beskyttes dersom de lagres slik at uvedkommende ikke har tilgang til å se eller endre på opplysningene. Personvern handler om individets rett til å bestemme over opplysninger om seg selv. Du må gi samtykke for at legen skal kunne bruke e-konsultasjon ved helsehjelpen, og for at helseopplysningene skal kunne behandles via elektronisk overføring. Når du selv tar kontakt med lege for en e-konsultasjon, er samtykket ditt automatisk gitt.

Forrige side Neste side