Informasjon

Legetime på nett eller via videooverføring

Hva kan løses via e-konsultasjonen?

Fastlegen kan tilby deg e-konsultasjon dersom det dreier seg om en enkel problemstilling, og fastlegen har kjennskap til helsa di. En naturlig begrensning er der avklaring av problemstillingen krever at legen din gjør en fysisk undersøkelse av deg, så som ved en del nyoppståtte plager, magesmerter, nyoppståtte kuler og en rekke andre tilstander. Har du derimot en forverring av en kjent tilstand, behov for enkle råd, behov for oppfølging av legemiddelbehandling, forespørsel om attest dersom det ikke kreves ny undersøkelse eller behov for oppfølging av lette psykiske lidelser og plager, kan dette ofte løses via e-konsultasjon. Ved en videokonsultasjon kan du se legen og legen deg. Du kan vise frem et sår eller utslett og legen kan få noe mer informasjon om din generelle tilstand ved å se deg via videooverføring i forhold til ved en telefonsamtale eller en skriftlig e-konsultasjon.

Forrige side Neste side