Informasjon

Legetime på nett eller via videooverføring

Finnes begrensninger ved e-konsultasjon?

Det er viktig å skille mellom en e-konsultasjon hos fastlegen din og hos en helprivat "nettlege". Fastlegen din kjenner til både tidligere sykdommer, helsa di generelt og den sosiale situasjonen din. Det gjør fastlegen i stand til å gi helsehjelp ut ifra et helhetlig perspektiv. Har du for eksempel hatt hyppig tilbakevendende urinveisinfeksjon, vil fastlegen kunne fange opp dette, og ved behov foreslå utvidete undersøkelser. En helprivat nettlege har ikke tilgang til journalen din og er ikke kjent med din situasjon. Mange setter imidlertid pris på å få løst helt enkle problemstillinger raskt og uten å behøve kontakte fastlegen sin.

En viktig begrensning er situasjoner der det er nødvendig med en fysisk undersøkelse for å få en god nok vurdering av tilstanden og velge rett behandling. Det er lett å se for seg at legen ved en e-konsultasjon kan gå glipp av viktig informasjon. Mangel på informasjon kan føre til både underbehandling og overbehandling. Det diskuteres hvorvidt behandling av for eksempel halsbetennelse og urinveisinfeksjon ikke bør gjøres via en nettlege -i en tid hvor det jobbes hardt for å redusere bruken av antibiotika og bremse utviklingen av motstandsdyktige bakterier.

Det kan hende legen ikke kan løse problemstillingen via e-konsultasjon, men anbefaler deg å komme på time på legekontoret i stedet. Det er opp til legen å avgjøre hva som er forsvarlig helsehjelp i slike situasjoner. 

Forrige side