Informasjon

Legetime på nett eller via videooverføring

En e-konsultasjon er en legetime som gjennomføres ved hjelp av elektronisk kommunikasjon mellom deg og legen. Kommunikasjonen kan foregå skriftlig eller via videooverføring.

Nye måter å kommunisere med legen på

De fleste fastlegene har lenge tilbudt digitale tjenester som sms-tjenester, elektronisk timebestilling og elektronisk reseptbestilling. De siste årene har fler og fler fastleger tatt i bruk e-konsultasjon og e-kontakt og enkelte fastleger tilbyr også videokonsultasjon. Det har dukket opp en rekke helprivate allmennlegetjenester som tilbyr time på nett, via videooverføring eller som hjemmebesøk, uavhengig av fastlegeordningen.

Når du kommuniserer digitalt med legen din, slik som ved e-konsultasjon, utveksles sensitive opplysninger om deg. Det stilles svært strenge krav til sikkerhet ved utveksling av helseopplysninger, og det er ikke tillatt å utveksle helseopplysninger via for eksempel mail, vanlig sms eller Facetime. Det finnes imidlertid flere leverandører som tilbyr trygge kanaler for e-konsultasjon med tilstrekkelig sikkerhetsnivå. 

På Helsenorge.no finner du Digital Dialog Fastlege, en tjeneste for timebestilling og reseptbestilling samt mulighet for å sende elektronisk melding til fastlegekontoret og gjennomføre en e-konsultasjon med fastlegen din. Du kan benytte Digital Dialog Fastlege hvis din fastlege er tilknyttet denne løsningen. Andre plattformer for digitale tjenester hos fastlegen er blant andre Digital Dialog CGM, Pridok, PasientSky, Confrere, VisibaCare, HelseRespons. Fastlegekontoret avgjør hvilke tjenester de ønsker å tilby digitalt, og hvilken leverandør de benytter til dette. I noen tilfeller vil journalsystemet brukt på ditt legekontor, være avgjørende for hvilken leverandør legen kan velge. Myndighetene oppfordrer fastlegene til å tilby digitale tjenester, inkludert e-konsultasjon, til pasientene sine.

Personvern, informasjonssikkerhet og samtykke

Ved elektronisk overføring av helseopplysninger om en enkeltperson, stilles det strenge sikkerhetskrav. Dette er gjerne sensitive opplysninger om deg, og du har rett til å bestemme hvem som kan ha tilgang til disse opplysningene. Informasjonen skal beskyttes dersom de lagres slik at uvedkommende ikke har tilgang til å se eller endre på opplysningene. Personvern handler om individets rett til å bestemme over opplysninger om seg selv. Du må gi samtykke for at legen skal kunne bruke e-konsultasjon ved helsehjelpen, og for at helseopplysningene skal kunne behandles via elektronisk overføring. Når du selv tar kontakt med lege for en e-konsultasjon, er samtykket ditt automatisk gitt.

E-konsultasjon

En e-konsultasjon er en legetime som gjennomføres ved hjelp av elektronisk kommunikasjon mellom deg og legen. Kommunikasjonen kan foregå skriftlig, eller via videooverføring. Det finnes både private aktører og fastleger som tilbyr e-konsultasjon. En e-konsultasjon skal inneholde en medisinsk problemstilling og ende ut i en faglig begrunnet vurdering. Det er legen som avgjør om det i den aktuelle situasjonen er forsvarlig å bruke e-konsultasjon fremfor oppmøte på legekontoret. En e-konsultasjon med fastlegen din, vil koste det samme som en vanlig konsultasjon med oppmøte. 

En e-kontakt er ikke en konsultasjon, men en elektronisk forespørsel til legekontoret om timeavtale, prøvesvar uten samtidig råd fra legen eller andre administrative spørsmål. Til forskjell fra e-konsultasjon kan du ikke motta helsehjelp via e-kontakt.

Hva kan løses via e-konsultasjonen?

Fastlegen kan tilby deg e-konsultasjon dersom det dreier seg om en enkel problemstilling, og fastlegen har kjennskap til helsa di. En naturlig begrensning er der avklaring av problemstillingen krever at legen din gjør en fysisk undersøkelse av deg, så som ved en del nyoppståtte plager, magesmerter, nyoppståtte kuler og en rekke andre tilstander. Har du derimot en forverring av en kjent tilstand, behov for enkle råd, behov for oppfølging av legemiddelbehandling, forespørsel om attest dersom det ikke kreves ny undersøkelse eller behov for oppfølging av lette psykiske lidelser og plager, kan dette ofte løses via e-konsultasjon. Ved en videokonsultasjon kan du se legen og legen deg. Du kan vise frem et sår eller utslett og legen kan få noe mer informasjon om din generelle tilstand ved å se deg via videooverføring i forhold til ved en telefonsamtale eller en skriftlig e-konsultasjon.

Fordeler for meg som pasient?

Det er flere fordeler med e-konsultasjon, her er noen av dem:

  • Lettere tilgang til legetjenester
  • Enkel og trygg kanal for å kommunisere med legen
  • Mulighet for konsultasjon hos fastlegen din når du er på hytta eller på ferie i utlandet
  • Slippe reise til legekontoret - tid og penger spart
  • Du kan sitte hjemme og snakke med legen din
  • Korter ned eventuelt jobbfravær i forbindelse med legebesøk
  • Lettere å ta kontakt med legen via e-konsultasjon dersom du av ulike årsaker strever med å dra til legekontoret
  • Ved skriftlig e-konsultasjon kan du bruke god tid på gjennomlesing av svaret, eventuelt lese det flere ganger dersom du glemmer hva dere ble enige om

Finnes begrensninger ved e-konsultasjon?

Det er viktig å skille mellom en e-konsultasjon hos fastlegen din og hos en helprivat "nettlege". Fastlegen din kjenner til både tidligere sykdommer, helsa di generelt og den sosiale situasjonen din. Det gjør fastlegen i stand til å gi helsehjelp ut ifra et helhetlig perspektiv. Har du for eksempel hatt hyppig tilbakevendende urinveisinfeksjon, vil fastlegen kunne fange opp dette, og ved behov foreslå utvidete undersøkelser. En helprivat nettlege har ikke tilgang til journalen din og er ikke kjent med din situasjon. Mange setter imidlertid pris på å få løst helt enkle problemstillinger raskt og uten å behøve kontakte fastlegen sin.

En viktig begrensning er situasjoner der det er nødvendig med en fysisk undersøkelse for å få en god nok vurdering av tilstanden og velge rett behandling. Det er lett å se for seg at legen ved en e-konsultasjon kan gå glipp av viktig informasjon. Mangel på informasjon kan føre til både underbehandling og overbehandling. Det diskuteres hvorvidt behandling av for eksempel halsbetennelse og urinveisinfeksjon ikke bør gjøres via en nettlege -i en tid hvor det jobbes hardt for å redusere bruken av antibiotika og bremse utviklingen av motstandsdyktige bakterier.

Det kan hende legen ikke kan løse problemstillingen via e-konsultasjon, men anbefaler deg å komme på time på legekontoret i stedet. Det er opp til legen å avgjøre hva som er forsvarlig helsehjelp i slike situasjoner.