Nyhetsartikkel

Lovendring i psykisk helsevernloven

1. september 2017 kom lovendringer som styrker rettighetene for samtykkekompetente pasienter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Lovendring i psykisk helsevernloven

1. september 2017 kom flere lovendringer i psykisk helsevernloven. Tidligere kunne samtykkekompetente pasienter med alvorlige sinnslidelser underlegges tvungent psykisk helsevern dersom de oppfylte visse tilleggsvilkår. Nå må pasienten mangle samtykkekompetanse for at vedkommende skal kunne underlegges tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern.

Vilkåret om samtykkekompetanse er likt i §§ 3-2 og 3-3 og lyder: Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.

Neste side