Nyhetsartikkel

Mange kvinner føler at de ikke blir hørt

En studie fra England viser at mange kvinner føler seg avfeid av helsetjenesten. Særlig eldre kvinner føler seg ofte usynlige for helsepersonell.

Dette ifølge forskning utført ved universitetene i York1, Manchester og Newcastle.

Studien ble gjennomført ved bruk av fokusgrupper.

Gjennom livet opplever kvinner manglende empati knyttet til problemer relatert til menstruasjon, fruktbarhet, fødsler og overgangsalder, viser studien.

- Samtaler i fokusgruppene viser at mange kvinner følte seg avvist, følte at de ikke ble hørt eller følte seg usynlige. De opplevde at symptomer ikke alltid ble tatt på alvor, at det manglet informasjon om helseproblemer kvinner opplever, og at de følte seg i uvisse om sin helsetilstand, sier Dr. Holly Essex, som er hovedforfatter av studien, i en pressemelding.

Utfordrende ved psykisk sykdom

En av deltagerne i fokusgruppen sa at hun ikke opplevde det som hyggelig å gå til legen, fordi hun ikke ble hørt. Derfor går jeg ikke til lege lenger, sa hun.

Flere av kvinnene i fokusgruppen opplevde også utfordringer knyttet til psykisk helse og problemer med å finne informasjon og støtte. Kvinner rapporterte en oppfatning av utilstrekkelige tjenester, behandling, oppfølging og støtte til kvinner med psykiske problemer.

Ifølge rapporten var følelsen av å lide i stillhet relevant for alle aldersgrupper, men særlig for eldre kvinner som ofte hadde omsorgsoppgaver.

- Kvinner lever lenger og opplever mer sykelighet enn menn sent i livet, likevel forteller eldre kvinner at de ofte føler seg avfeid og strever for å få den støtten de trenger, sier Dr. Gemma Spiers, som er en av forfatterne bak studien.

Lettere for menn å få hjelp

Også i Norge ser man lignende problemer. Ifølge en artikkel publisert på nettsidene til Den norske legeforening i oktober 20212, er det lettere for menn å få hjelp i psykisk helsevern.

Til tross for at menn ser ut til å ha mindre alvorlige psykiske symptomer enn kvinner, er det større sannsynlighet for at menn får behandling i spesialisttjenesten, skriver de. Artikkelen er basert på en norsk studie som ble publisert i BMC Health Service Research3.

- Kvinner er for lite flinke til å si ifra, og de blir møtt annerledes enn menn, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sa Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening til NHI.no i et intervju i 2017. 

Les også: Blir kvinner og menn møtt likt av legen?

Kilder

Referanser

  1. University of York: Women ‘brushed off’ by the health care system to ‘suffer in silence’, study reveals www.york.ac.uk
  2. Den norske legeforening: Lettere for menn å få hjelp i psykisk helsevern. www.legeforeningen.no
  3. Tveit OG, Ruud T, Hanssen-Bauer K, Haavet OR, Hussain A. An explorative study of factors associated with treatment in specialized mental health care centers among GP patients in Norway. BMC Health Serv Res 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov