Intervju

Medisiner virker ulikt på kvinner og menn

En rekke medisiner har ulike effekter hos kvinner og menn - ulikheter som spiller inn på både virkning, bivirkninger og dosering.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Menn og kvinner reagerer ulikt på medisiner og yrkesmessige eksponeringer. Dette skyldes ulikheter i vekt, høyde, kroppsoverflate og mengden væske i kroppen.

På grunn av disse forskjellene har amerikanske FDA (Food and Drug Administration) retningslinjer som skal sikre at begge kjønn representeres i alle faser av kliniske utprøvinger av medisiner, og medisinske produkter er merket for å gjøre leger og pasienter oppmerksomme på kjønnsforskjeller ved bruk av ulike medisiner.

- Bør informeres om biologiske forskjeller

Jeanette H_ Magnus.jpg
Jeanette H. Magnus (bildet) er seniorrådgiver ved seksjon for ledelse ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Foto: Tulane University

Jeanette H. Magnus, som er seniorrådgiver ved seksjon for ledelse ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, mener at medisiner bør merkes på samme måte i Norge.

- Paracet er et eksempel på en medisin som virker ulikt på kvinner og menn, og der nødvendig dose ikke er helt lik hos kvinner og menn. Tidligere i møter med Helsedepartementet har jeg nevnt at det bør informeres i Felleskatalogen om at det er biologiske kjønnsforskjeller ved ulike medisiner. Per i dag står det ikke noe om at det er det, eller at det er vist at det ikke er det, men det mener jeg at det burde opplyses om, sier Jeanette H. Magnus.

Neste side