Intervju

- Menn får bedre behandling enn kvinner

- Kvinner er for lite flinke til å si ifra, og de blir møtt annerledes enn menn, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening til NHI.no.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Internasjonale studier viser at hjerte- og karsykdom rammer menn og kvinner ulikt, men bare en tredjedel av deltagerne i kliniske studier om hjerte- og karsykdom er kvinner, og bare 31 prosent av kliniske studier om hjerte- og karsykdom som inkluderer kvinner, rapporterer kjønnsspesifikke resultater, skrev the Guardian i 20151.

I 2001 ble artikkelen "The girl who cried pain: A bias against women in the treatment of pain" publisert i Jounal of Law, Medicine & Ethics2. I sammendraget til artikkelen skriver forfatterne blant annet at kvinner oppgir sterkere smerter enn menn, hyppigere smerteforekomst, og smerte som varer lenger enn menn, men likevel blir kvinners smerte behandlet mindre aggressivt enn menns smerte. Videre skriver de at selv om kvinner oftere oppgir at de har smerter til helsetjenesten, får de oftere enn menn avvist dette med at smerten er knyttet til følelser, at den er psykogen og derfor "ikke virkelig." Kvinner er sosialisert til å bruke tid på å se bra ut og har større sannsynlighet for å oppleve at helsetjenesten ikke tar dem på alvor hvis de ser mer fysisk attraktive ut.

Ifølge en undersøkelse gjort av amerikanske National Pain Report i 2014 opplever mer enn 90 prosent av kvinner med kroniske smerter at helsetjenesten diskriminerer kvinnelige pasienter3.

Les også: - Fibromyalgi blir ofte stemoderlig behandlet

Lavere status

Grete Herlofson.jpg
Grete Herlofson (bildet) er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Foto: John Petter Reinertsen

For Norske Kvinners Sanitetsforening er kvinnehelse en av organisasjonens prioriterte saker. I et debattinnlegg som ble publisert i Dagsavisen i januar 2017, skriver Grete Herlofson, som er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, blant annet at menn "systematisk får bedre behandling enn kvinner innenfor noen viktige sykdomskategorier".

- Kan du fortelle mer om dette?

- Visse sykdommer som rammer kvinner mer enn menn, har lavere status i det medisinske miljøet. Det forskes mindre på disse sykdommene, og det jobbes generelt mindre med disse sykdommene. Innenfor sykdomskategorier som rammer både kvinner og menn, er det også forskjeller. I dag får fortsatt flere menn enn kvinner hjerteinfarkt, men det er en høyere andel kvinner som dør av det. Hjertekarsykdom er nå den sykdommen som tar flest kvinneliv i Norge, mens statistikken viser at færre menn dør av hjertesykdom nå enn før. Det er mange forskjeller på hjertesykdom hos kvinner og menn. Forskning foregår oftest på menn, men kvinner og menn har ulike symptomer. Menn får gjerne symptomer som de fleste er oppmerksomme på betydningen av, mens hjerteinfarkt hos kvinner kan starte med kaldsvette, uvelhet, kvalme og svimmelhet - diffuse symptomer som mange kvinner opplever. En kvinne kan komme til fastlegen med slike symptomer og få beskjed om at hun bør dra hjem og hvile seg. Et typisk hjerteinfarkt hos kvinner kan være at kvinnen våkner om natten fordi hun føler seg uvel, at hun gjerne går på do og drikker litt vann. Så lurer hun gjerne på om hun skal vekke partneren, men kommer frem til at hun ikke vil forstyrre, partneren sover jo så godt. Kvinner er for lite flinke til å si ifra, og de blir møtt annerledes enn menn, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Herlofson til NHI.no.

Les også: Symptomer og tegn på hjerteinfarkt

Neste side