Intervju

- Menn får bedre behandling enn kvinner

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bruker mer penger på kreftbehandling hos menn

Forskjellsbehandlingen er noe som er synlig ved mange ulike sykdommer, ikke bare hjerte- og karsykdom.

- I 2016 ble det gjort beregninger som så på hvor store summer som ble brukt i gjennomsnitt ved kreftbehandling. Resultatene viste at det ble brukt 6000 kroner mer på behandling av kreft hos menn, enn hos kvinner. Noen bruker alder som et argument, og sier at det er fordi kvinner gjerne får kreft i høyere alder og at dette ikke blir likt prioritert, eller at menn kommer senere til behandling. Etter å ha korrigert for slike forskjeller, ble det fortsatt brukt 3000 kroner mer i gjennomsnitt på kreftbehandling hos menn, enn på kreftbehandling hos kvinner. Da bør det stilles spørsmål ved hvor likeverdig behandlingen i helsetjenesten er, sier Herlofson.

Norske Kvinners Sanitetsforening gir hvert år 10-15 millioner kroner til forskning på kvinnehelse. I tillegg søker de midler fra Extrastiftelsen, slik at de totalt bidrar til at det brukes 20-25 millioner kroner i året på dette feltet.

Forrige side Neste side