Intervju

- Menn får bedre behandling enn kvinner

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

-Kvinners helse er ikke kun bikinihelse

- Kvinners helse er ikke kun bikinihelse, altså sykdom som er knyttet til bryst og underliv. Kvinners helse er like kompleks og mangfoldig som menns helse, sier Herlofson.

Revmatiske sykdommer er blant sykdommene Herlofson trekker frem som sykdomskategorier som blir viet mindre oppmerksomhet enn andre sykdomskategorier.

- 70 prosent av de som rammes av revmatisk sykdom, er kvinner. Dette er sykdommer som gjerne oppstår plutselig, uten at man vet hvorfor. Endemetriose og adenomyose er sykdommer som kan gi sterke menstruasjonssmerter, og som kan gjøre det vanskelig å få barn. Dette rammer mange, men det er lite kunnskap om sykdommene, og om hvordan kvinner som har disse sykdommene, blir møtt av helsetjenesten. Sanitetskvinnene mener at det er for lite politisk oppmerksomhet på disse forskjellene, og for lite kjønnsspesifikk forskning. Vi vet for eksempel at kvinnehjertet er mindre enn mannshjertet, men vi opplever at den kunnskapen ikke blir brukt nok. For at en likeverdig helsetjeneste skal bli en realitet, må det lages både en handlingsplan og en strategiplan, sier Herlofson.

Forrige side Neste side