Intervju

- Menn får bedre behandling enn kvinner

Opplever at sykdommen blir bagatellisert

Ifølge en spørreundersøkelse publisert av National pain report i 20144 har en betydelig andel av kvinner som får behandling for kroniske smerter, fått høre følgende:

  • Smerter er bare noe du innbiller deg (44,8 prosent)
  • Du ser bra ut, så du føler deg nok bedre (51,4 prosent)
  • Du må lære deg å leve med smertene (75,1 prosent)

- Det underbygger litt av deg jeg sa, at kvinner opplever at de må ta seg sammen før de går til fastlegen. De opplever at sykdommen blir bagatellisert og blir forklart med at det er psykosomatisk. Jeg tenker også at kunnskap om smerte knyttet til kjønn er for lav. Det er et paradoks at kvinner lever lengre enn menn, men at de også har mer sykefravær og bruker primærhelsetjenesten mer, sier Herlofson.

Forrige side Neste side