Intervju

- Menn får bedre behandling enn kvinner

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vold i nære relasjoner

Enkelte typer psykisk sykdom rammer også flere kvinner.

- Angst og depresjon rammer oftere kvinner enn menn. Minoritetskvinner har sine spesifikke helseutfordringer. Ungdom svarer selv at de er mindre kriminelle enn før, mer sammen med familien sin, de bruker mindre rus, og de er flinkere på skolen, men den psykiske helsen deres er dårligere enn før. Dette er en folkehelseutfordring som burde blitt viet mye mer oppmerksomhet. Er lite oppmerksomhet knyttet til dette fordi det rammer jenter oftere enn gutter? Vold i nære relasjoner og voldtekt rammer også i hovedsak kvinner. Likevel er det ingen innsats for å bekjempe vold i nære relasjoner og voldtekt, som samsvarer med tapene det gir i samfunnet. Da må man spørre om dette ville vært annerledes, dersom slik vold i hovedsak rammet menn, og ikke kvinner, sier Herlofson.

Kilder

Referanser

  1. The Guardian: The medical research gender gap: how excluding women from clinical trials is hurting our health , 2015. Forf: Westervelt A. www.theguardian.com
  2. Hoffmann DE, Tarzian AJ. The Girl Who Cried Pain: A Bias Against Women in the Treatment of Pain. Journal of Law, Medicine & Ethics, 2001; 29: 13-27. digitalcommons.law.umaryland.edu
  3. National pain report, Women in Pain Report Significant Gender Bias, 2014. Forf: Anson P nationalpainreport.com
  4. National pain report:Women in Pain Survey Results nationalpainreport.com
Forrige side