Informasjon

De feilbarlige legene

- Ofte er det når feilen har oppstått, at de fleste feilene begås. Jan Helge Solbakk er professor ved Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultetet i Oslo. Han mener at leger bør bli flinkere til å vise sin fortvilelse og sårbarhet, og at vi andre ikke skal glemme at også legene er mennesker.

Det første Solbakk påpeker etter å ha fått spørsmålet om hvorfor leger gjør feil, er at medisinen ikke er noen ufeilbarlig vitenskap.

- Du kan ha ti pasienter med samme diagnose, som har helt forskjellige symptomer og reaksjoner på samme behandling. Dette gjør medisinen helt ulik andre vitenskaper. Det oppstår stadig uventede hendelser, og da skjer det feil. Dette er de vanligste feilene, uungåelige hendelser som vi ikke kunne forutsett. Feil som skyldes at vår kunnskap aldri kan bli så detaljert at det kan fange inne alle tenkelige reaksjoner og muligheter, sier Solbakk.

Dernest kommer de unngåelige feilene. De kan skyldes at legen ikke er godt nok oppdatert, eller at kirurgen glipper kniven i et øyeblikk, fordi hun er uoppmerksom.

- En tredje type feil, er når det av en eller annen grunn oppstår en veldig dårlig allianse mellom lege og pasient, der pasienten anklager legen for ikke å ha gjort jobben sin. I ekstreme tilfeller skjer moralske feil. Det hender at leger innleder et seksuelt forhold til en pasient. Dette er uforenelig med legerollen. Ellers er kommunikasjonssvikt en viktig kilde til feil, sier Solbakk.

Mindre aksepterte feil

Jan Helge Solbakk
Jan Helge Solbakk

- Svikt i rutiner på sykehus kan føre til at feil oppstår. For eksempel kan et røntgenbilde bli snudd, slik at legen opererer høyre fot istedenfor den venstre. Ellers har du anklager om feil, eller feil som skyldes kommunikasjonssvikt. Feil som skyldes rutinesvikt er dessverre utbredt, mens feil som skjer med overlegg er veldig, veldig sjeldent, sier Solbakk.

Til tider må legene ta på seg vakter som varer mye lenger enn det som er normalt. Det er ikke uvanlig at leger kan bli gående på vakt i både ett og flere døgn i strekk. Da hender det at feil skjer fordi legen er utslitt. Solbakk forklarer at dette også er en systemsvikt, som ikke den enkelte legen kan lastes for. En sjelden gang hender det at feil oppstår fordi legen har vært beruset eller påvirket av medikamenter.

Det finnes feil som er mindre aksepterte enn andre. Det er for eksempel feil som skyldes manglende oppdatering, eller manglende trening som for eksempel at du ikke får til å intubere en pasient fordi du ikke kan det.

- Medisinen er et håndverk der det er en del ting du skal kunne. Svikter du her, får du liten aksept for dette. Leger har plikt til å etterutdanne seg og holde seg oppdaterte. Utviklingen innen medisinen skjer like fort som utviklingen i databransjen, og det nytter ikke å jobbe i databransjen i dag med kun den kunnskapen som var tilgjengelig for ti år siden.

Neste side